Úvod > Fakulta >

Stretnutie frankofónnych absolventov UMB a bývalých štipendistov francúzskej vlády

Dátum: 16. 5. 2014
Čas začiatku: 16:00
Čas ukončenia: 20:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Bratislava, Dolnozemská 1, Slávnostná aula Obchodnej fakulty EU
Odborný gestor: Doc. Ing. Jana Marasová, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana Marasová
Titul: Doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
jana.marasova
Telefón: 048/446 2613
 
Zoznam priložených súborov

Stretnutie frankofónnych absolventov.docx (12. 5. 2014 15:22:30)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: