Úvod > Fakulta >

Prezentácia spoločnosti Emerald Group Publishing o publikovaní prípadových štúdií.

Dátum: 6. 3. 2014
Čas začiatku: 15:00
Čas ukončenia: 16:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Tajovského 10, B.Bystrica -Centrum doktoradov EF - hlavná budova
Odborný gestor: Radka Machková, Emerald Publishing Group UK
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:-
Tematické okruhy:-
Ďalšie informáciePrednášajúca: zástupkyňa spoločnosti Emerald Publishing Group UK - pani Radka Machková
 
Kontaktná osoba
Meno: Lena Theodoulides
Titul: Ing., MBA, PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
lena.theodoulides
Telefón: 048/446 2717
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: