Úvod > Fakulta >

Európska únia – problémy a výzvy. Podtitul: Je vízia zakladateľov spoločnej Európy stále aktuálna?

Dátum: 9. 4. 2014
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - Aula Rotunda
Odborný gestor: EF UMB Banská Bystrica - Katedra ekonómie
Hlavný cieľ: -


Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Marian Šuplata
Titul: PhDr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
E-mail:
marian.suplata
Telefón: 048/446 2614
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: