Úvod > Fakulta >

Prednáška odborníka z praxe „Metódy a formy činnosti verejnej správy na príklade finančnej správy“

Dátum: 14. 4. 2014
Čas začiatku: 15:25
Čas ukončenia: 16:45
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Tajovského 10 Banská Bystrica, učebňa 116 - hlavná budova
Odborný gestor: EF UMB Banská Bystrica - Katedra ekonómie
Hlavný cieľ: Priblížiť študentom predmetu Správne právo metódy a formy činnosti verejnej správy na príklade finančnej správy.
Prierezová prednáška k 3 teoretickým témam (metódy verejnej správy, formy verejnej správy a osobitná časť správneho práva).


Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informáciePrednášajúca: Ing. Monika Hiadlovská z Finančného riaditeľstva.
 
Kontaktná osoba
Meno: Miroslava Tuschlová
Titul: Ing., Mgr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
miroslava.tuschlova
Telefón: 048/446 2652
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: