Úvod > Fakulta >

Transkultúrne ošetrovateľstvo – manažment pacienta

Dátum: 29. 3. 2014
Čas začiatku: 12:00
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Tajovského 10, Banská Bystrica , poslucháreň P 116 -hlavná budova
Odborný gestor: EF UMB - Kadetra ekonómie
Hlavný cieľ: Priblíženie nových trendov medzikultúrneho ošetrovateľstva.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informáciePrednášajúca:Mgr. Cabanová M.– Sestra odboru OSE
 
Kontaktná osoba
Meno: Viktória Dolinská
Titul: Doc.,PhDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
viktoria.dolinska
Telefón: 048/ 446 2651
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: