Úvod > Fakulta >

Multikultúrna spoločnosť – organizačná kultúra.

Dátum: 9. 4. 2014
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - poslucháreň P2 - nová budova
Odborný gestor: EF UMB Katedra ekonómie – OASV
Hlavný cieľ: Rozvoj kulturologických kompetencií študentov.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informáciePrednášajúca: prof.,PhDr.Eva Kollárová,PhD.
 
Kontaktná osoba
Meno: Viktória Dolinská
Titul: Doc., PhDr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
viktoria.dolinska
Telefón: 048/ 446 2651
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: