Úvod > Fakulta >

Prednáška Ing. Radovana Strihu: „Ochranná známka“

Dátum: 16. 4. 2014
Čas začiatku: 09:05
Čas ukončenia: 10:25
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P5 - hlavná budova
Odborný gestor: EF UMB - KCRaSS - Ing. Katarína Holúbeková, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Ďalšie informáciePrednášajúci: Ing. Radovan Striha z MarkOffice - patentová, známková a súdnoznalecká kancelária, Banská Bystrica
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Holúbeková
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonimická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
katarina.holubekova
Telefón: 048/446 22 20
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: