Úvod > Fakulta >

Prednáška Ing. Mariána Číža: "Aktivity múzea na podporu cestovného ruchu"

Dátum: 12. 3. 2014
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB- poslucháreň - P115, hlavná budova
Odborný gestor: EF UMB - Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informáciePrednášajúci:Ing.Marián Číž,riaditeľ kaštieľa vo Sv.Antone.
 
Kontaktná osoba
Meno: Jaroslava Marušková
Titul: Ing.,CSc.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
jaroslava.maruskova
Telefón: 048/446 2217
 
Zoznam priložených súborov

Baner.docx (6. 3. 2014 14:20:38)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: