Úvod > Fakulta >

X. Medzinárodné majstrovské triedy v časticovej fyzike

Dátum: 20. 3. 2014
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Fakulta prírodných vied
Miesto: Katedra fyziky Fakulta prírodných vied UMB
Odborný gestor: Doc. Dr. Boris Tomášik
Hlavný cieľ: Majstrovské triedy z časticovej fyziky ponúkajú stredoškolákom možnosť vyskúšať si vlastnými rukami analýzu skutočných dát nameraných na urýchľovači LHC v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN). Podujatie prebieha pod vedením fyzikov, ktorí sa fyzikou častíc zaoberajú. Rovnaké akcie prebiehajú v tom istom čase aj vo viacerých krajinách a sú tak synchronizované, že všetci účastníci sa venujú tomu istému problému s inými dátovými sadami. Svoje výsledky všetci zhrnú na záver v medzinárodnej videokonferencii.Kategória: Workshop s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:V rámci programu budeme analyzovať dvojčasticové rozpady pochádzajúce napríklad z bozónu Z, alebo štvorčasticové konfigurácie, ktoré môžu pochádzať z Higgsovho bozónu. Dáta boli namerané experimentom ATLAS v CERNe.
Ďalšie informácieMajstrovské triedy sú koordinované Medzinárodnou skupinou pre popularizáciu časticovej fyziky (IPPOG). Na Slovensku prebiehajú aj na iných univerzitách. V Banskej Bystrici organizuje Majstrovské triedy Katedra fyziky UMB.
Web: http://sparc.fpv.umb.sk/kat/kf/mcumb/Masterclasses_Banska_Bystrica/Uvod.html
 
Kontaktná osoba
Meno: Boris Tomášik
Titul: Doc. Dr.
Organizácia: Fakulta prírodných vied UMB
E-mail:
boris.tomasik
Telefón: 048/446 72 06
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: