Úvod > Fakulta >

Aktuálny vývoj zón voľného obchodu a ich vplyv na medzinárodný obchod“, prednášajúci: Ing.Michal Kardoš, Ing.Peter Reťkovský, SARIO

Dátum: 14. 4. 2014
Čas začiatku: 12:15
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - slávnostná aula - hlavná budova - 2.poschodie
Odborný gestor: Ing.,Mgr. Gabriela Kormancová, PhD.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Gabriela Kormancová
Titul: Ing.,Mgr.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
gabriela.kormancova
Telefón: 048/446 2718
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: