Úvod > Fakulta >

Prednáška: Dr.Lluis Munded i Cerdan: The Life-cycle of Mature Sea-side Resorts and the New Mediterranean in the Caribbean Strategies for survival

Dátum: 5. 4. 2014
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 11:20
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - poslucháreň P10- hlavná budova
Odborný gestor: EF UMB - KCRaSS
Hlavný cieľ: -
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
španielsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informáciePrednášajúci: Dr.Lluis Munded i Cerdan, University of Girona,Spain.
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: Doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/446 2178
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: