Úvod > Fakulta >

Prednáška: M.Sc.Christian Nordhorn: New Developments in Winter Sport Tourism Russian Ski Resorts in The Caucasus

Dátum: 7. 4. 2014
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - poslucháreň P115- hlavná budova
Odborný gestor: EF UMB - KCRaSS
Hlavný cieľ: -
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informáciePrednášajúci: M.Sc.Christian Nordhorn,Catholic University Eichstätt-Ingolstadt,Germany.
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: Doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
vanda.marakova
Telefón: 048/446 2178
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: