Úvod > Fakulta >

Prednáška: Ing. Eleny Kohútikovej,PhD. :"Nová regulácia bankového sektora vyrieši viaceré problémy eurozóny. Zďaleka nie však všetky."

Dátum: 31. 3. 2014
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - Aula Rotunda - nová budova
Odborný gestor: Doc. Ing. Emília Zimková, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informáciePrednášajúca: Ing. Elena Kohútiková, PhD.,zástupkyňa generálneho riaditeľa Všeobecnej úverovej banky, a.s.
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: Doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón: 048/446 6322
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: