Úvod > Fakulta >

Workshop: Kritické myslenie a Reflexná metóda v praxi

Dátum: 15. 5. 2014
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 16:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - poslucháreň P8 - hlavná budova
Odborný gestor: EF UMB - KEMP
Kategória: Workshop domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Lena Theodoulides
Titul: Ing.,MBA., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
lena.theodoulides
Telefón: 048/44627 17
 
Zoznam priložených súborov

Workshop ReMe 140324 (3).docx (25. 3. 2014 13:35:57)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: