Úvod > Fakulta >

Prednáška: Modelovanie a simulácie ekonomických systémov – agentovo orientovaný prístup

Prednáška ukazuje využitie agentovo orientovaného modelovania a simulácií (ABMS) pre skúmanie viacerých ekonomických systémov. Zámerom je skúmať ekonomické systémy z pohľadu veľkého množstva ich účastníkov (rádovo desaťtisíce), pričom je zdôraznená ich heterogenita (predovšetkým v správaní a reakciách) s cieľom predikovať správanie týchto systémov.
 
Dátum: 3. 4. 2014
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - poslucháreň U2 - nová budova
Odborný gestor: EF UMB – katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Hlavný cieľ: -
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:Využitie agentovo orientovaného modelovania a simulácií (ABMS) pre skúmanie viacerých ekonomických systémov.
Tematické okruhy:-
Ďalšie informáciePrednášajúci: RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné)
 
Kontaktná osoba
Meno: Miroslav Hužvár
Titul: RNDr. , PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
miroslav.huzvar
Telefón: 048/4466611
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela