Úvod > Fakulta >

Prednáška Stanislava Pánisa z J&T banky

Dátum: 2. 4. 2014
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Aula Rotunda
Odborný gestor: doc. Ing. Hussam MUSA, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Hussam Musa
Titul: doc. Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakullta UMB Banská Bystrica
E-mail:
hussam.musa
Telefón: 048/446 2130
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela