Úvod > Fakulta >

Prednáška:Metodológia výskumu a kritické myslenie na vysokých školách – prednášajúci viz. prof. Seppo Saari, PhD.

Pán viz.prof.Seppo Saari je skúsený,medzinárodne uznávaný fínsky expert v oblasti výskumu a evalvácie na rôznych úrovniach škôl. Je členom výskumného tímu v 20 európskych krajinách,členom rôznych akademických výborov a pracovník Ministerstva školstva Fínska.
 
Dátum: 28. 4. 2014
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - poslucháreň P2 - nová budova
Odborný gestor: prof. Ing. Viera Marková, PhD.
Hlavný cieľ: Priblížiť študentom moderné spôsoby skúmania určitej problematiky a oboznámiť ich s formami kritického myslenia.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:metodológia, kritické myslenie
Ďalšie informácieModerné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Mobility - podpora vedy,výskumu a vzdelávania na UMB ITMS kód 26110230082, spolufinancovaný zo zdrojov ESF.
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Hronček
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
peter.hroncek
Telefón: +421 48 446 2177
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: