Úvod > Fakulta >

Prednáška “Corruption Causes and Solutions: Lessons from Africa’s Public Service”

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku “Corruption Causes and Solutions: Lessons from Africa’s Public Service” p. Joyce Jackline Atieno Ng’ongo, riaditeľky Ethics and Integrity Institute v Nairobi, ktorá sa uskutoční dňa 24. apríla 2014 o 9.00 hod. na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, v prednáškovej miestnosti č. 3.
 
Dátum: 24. 4. 2014
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Odborný gestor: PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
Hlavný cieľ: Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku “Corruption Causes and Solutions: Lessons from Africa’s Public Service” p. Joyce Jackline Atieno Ng’ongo, riaditeľky Ethics and Integrity Institute v Nairobi, ktorá sa uskutoční dňa 24. apríla 2014 o 9.00 hod. na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, v prednáškovej miestnosti č. 3.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie.
Web: http://www.fpvmv.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/corruption-causes-and-solutions-lessons-from-africa-s-public-service.html
 
Kontaktná osoba
Meno: Nadácia Pontis PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
Titul:
Organizácia:
E-mail: martina.bolecekova@umb.sk
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: