Úvod > Fakulta >

VIdeokonferencia: "Inovatívne podnikanie ako pracovná príležitosť pre mladých absolventov EF UMB

Dátum: 24. 4. 2014
Čas začiatku: 07:30
Čas ukončenia: 10:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - Samovzdelávacie stredisko -nová budova , Cesta na Amfiteáter 1,
Odborný gestor: Doc.,Ing. Dagmar Kokavcová, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:1.Startups ako nová forma podnikania pre mladých. 2.Reflexná metóda podpora efektívneho vodcovstva
 
Kontaktná osoba
Meno: Dagmar Kokavcová
Titul: Doc.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
dagmar.kokavcova
Telefón: 048/446 2717
 
Zoznam priložených súborov

Videokonferencia oznam - 24.4.2014.docx (15. 4. 2014 11:23:17)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: