Úvod > Fakulta >

Prednáška: Univ. Prof. Dipl. – Ing. Dr. Mikuláša Luptáčika- "Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky: Input-output analýzy - 3. časť".

Dátum: 6. 5. 2014
Čas začiatku: 13:30
Čas ukončenia: 15:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB - učebňa U2, nová budova,Cesta na anfiteáter 1, B.Bystrica
Odborný gestor: prof. RNDr. Rudolf Zimka, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom prednášky je poskytnúť poslucháčom základné poznatky z problematiky input-output analýz, umožňujúce záujemcom venovať sa tejto oblasti aktívne.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Ďalšie informáciePrednáška sa uskutočňuje v rámci projektu Mobility – Podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB, ITMS 26110230082, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.
 
Kontaktná osoba
Meno: Rudolf Zimka
Titul: prof.,RNDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
rudolf.zimka
Telefón: 048/ 446 6621
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: