Úvod > Fakulta >

Annual General Meeting ESN v Miláne (Taliansko)

Dátum: 3. 4. 2014
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Milan, Italy
Odborný gestor: ESN UMB
Hlavný cieľ: -
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
Web: http://www.esn.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Zuzana  Gáliková
Titul:
Organizácia: ESN UMB
E-mail: zuz.galikova@gmail.com
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela