Úvod > Fakulta >

Cyklus prednášok prof. Emmanuel Thanassoulis: DEA modely a ich aplikácie v ekonómii

Dátum: 12. 5. 2014 - 14. 5. 2014
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Učebňa U2, Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica
Odborný gestor: Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Hlavný cieľ: Prezentovať DEA modely a ich aplikácie v ekonómii

Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:Prednášky sa uskutočňujú v rámci projektu Mobility – Podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB, ITMS 26110230082, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu
Tematické okruhy:1. COST EFFICIENCY WHEN UNITS ARE NOT PRICE TAKERS
2. PRICE EFFICIENCY OF UNIVERSITY RECTRUITMENT AND PROMOTION DECISIONS
3. MEASURING PRODUCTIVITY CHANGE USING DEA
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Rudolf Zimka
Titul: prof. RNDr. Rudolf Zimka, CSc.
Organizácia:
E-mail:
rudolf.zimka
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Abstrakty prednášok (9. 5. 2014 22:28:22)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela