Úvod > Fakulta >

Pension Reforms in Post-Socialist Countries – Comparison and Evaluation

Prednášať bude pán dr. hab. Marek Szczepaňski z Poznaň University of Technology.
 
Dátum: 13. 5. 2014
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 11:30
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica, Seminárna miestnosť CRD - hlavná budova
Odborný gestor: Doc., JUDr., Ing. Ján Šebo, PhD.
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter Hronček
Titul: Ing.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
peter.hroncek
Telefón: +421 48 446 21 77
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: