Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia - "Cudzie jazyky - most k inováciám vo vysokoškolskom vzdelávaní"

Foreign Languages: A Bridge to Innovations in Higher Education
 
Dátum: 17. 10. 2014
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 21:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB,Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Odborný gestor: PhDr. Mária Spišiaková, PhD.
Hlavný cieľ: to establish a forum for presenting the advances in the field of teaching foreign languages and intercultural communication and emphasize the contribution of innovations in FLT to the development of higher education

International scientific conference

Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
nemecký
francúzsky
španielsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy: 1.New Trends in Teaching Foreign Languages for Specific Purposes 2.Integration of Content-specific and Language Learning and Teaching 3.Intercultural Business Communication 4.Research and Innovation in Curriculum
Ďalšie informácie-
Web: http://www.ef.umb.sk/indexe.asp?uid=932
 
Kontaktná osoba
Meno: Monika Supuková
Titul: Ing. arch.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail: conf.bb.2014@gmail.com
Telefón: +421 48 446 25 12
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: