Úvod > Fakulta >

Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB

Dátum: 3. 6. 2014
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia: 21:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Horná ul. 95
Odborný gestor: Ing. Ladislav Klement, PhD.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie17,00 hod. Divadelné predstavenie: Alexander Nikolajevič Ostrovskij: Aj múdry schybí Večerný raut
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: