Úvod > Fakulta >

Medzinárodná konferencia : "Developing Life Skills with Macmillan"

Dátum: 14. 11. 2014
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
Odborný gestor: EF UMB - Katedra jazykovej komunikácie - PhDr. Anna Zelenková, PhD.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: anglický
 
Kontaktná osoba
Meno: Anna Zelenková
Titul: PhDr., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
anna.zelenkova
Telefón: 048/ 446 2520
 
Zoznam priložených súborov

timetable_BB.pdf (12. 11. 2014 13:11:08)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: