Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Medzinárodná vedecká konferencia: Inovácie a podnikanie. Teória a prax.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 18. 9. 2012 | Aktualizoval: Tomášiková Monika