Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Podujatia 2014

10. 12. 2014Prednáška:Starnutie obyvateľstva v EÚ: brzda alebo motor ekonomického rastu?
9. 12. 2014Medzinárodné fórum: Demokracia v ohrození?
3. 12. 2014Konferencia : "10 rokov v Európskej Únii | A čo ďalej? "
3. 12. 2014Zápas EUHL - UMB Hockey Team vs. UHT Dukes Graz
2. 12. 2014VOĽBY kandidáta na dekana Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica
1. 12. 2014Stretnutie záujemcov o študijný program JOSZEF na Ekonomickej univerzite Viedeň
1. 12. 2014Prednáška: “Smeruje EMÚ do recesie?”
28. 11. 2014Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám
27. 11. 2014Prednáška+video podľa knihy M.N.Rothbarda: "Peniaze v rukách štátu"
26. 11. 2014Prednáška Ľuboša Fellnera: "Uplatnenie marketingových nástrojov a postupov v praxi"
24. 11. 2014Diskusia s džezmanom PETROM LIPOM
19. 11. 2014Prednáška Martina Mažára: "Inovatívne techniky predaja"
14. 11. 2014Medzinárodná konferencia : "Developing Life Skills with Macmillan"
12. 11. 2014Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB
10. 11. 2014Dni vedy a otvorených dverí na UMB
10. 11. 2014Stretnutie študentov s vedením fakulty v MoMo cafe
6. 11. 2014Prednáška: Jozef Mihál: Zákonník práce, daň z príjmu a odvody
6. 11. 2014Determinanty sociálneho rozvoja: Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania– medzinárodná vedecká konferencia
6. 11. 2014Medzinárodná vedecká konferencia:" MANAŽMENT ORGANIZÁCIÍ V REÁLNOM A VIRTUÁLNOM PROSTREDÍ: PRÍLEŽITOSTI A VÝZVY VI."
4. 11. 20148. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s hlavnou témou:„10. výročie vstupu SR do EÚ: teória, politika a prax financií"
27. 10. 2014Prednáška Ing.Tomáša Plavca:"Obavy, možnosti a výzvy"
23. 10. 2014Medzinárodný jazykový certifikát z nemčiny - ÖSD
20. 10. 2014Univerzitný informačný deň – Horizont 2020
17. 10. 2014Medzinárodná vedecká konferencia - "Cudzie jazyky - most k inováciám vo vysokoškolskom vzdelávaní"
16. 10. 2014Prednáška+video podľa knihy M.Morrisa:"Čo nesmiete vedieť?"
13. 10. 2014Startupy na Slovensku s Jarom Ľuptákom.
7. 10. 2014Univerzitný Deň Kariéry 2014 - Prednáška Zuzany Záhradníkovej:"Nezamestnaný po škole? Nemusíš byť!"
7. 10. 2014Univerzitný Deň Kariéry 2014 -Prednáška s Petrom Sasínom :"Pravdy a mýty o Prosperite"
7. 10. 2014Univerzitný Deň Kariéry 2014
2. 10. 2014Seminár: "Nájsť,citovať a zdieľať odborné informácie na jednom mieste
29. 9. 2014Predajná výstava odborných publikácií vydavateľstva WOLTERS KLUWER
25. 9. 2014HUDOBNO-TANEČNÝ FESTIVAL
4. 9. 2014Prednáška: Central Banking and Deflationary Depression: A Japanese Perspective
30. 6. 2014EKONOMICKÁ FAKULTA UMB DEŤOM
10. 6. 2014Stretnutie pracovníkov KOJK so študentmi Gymnázia Š.Moyzesa v Banskej Bystrici
3. 6. 2014Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB
29. 5. 2014Medzinárodná konferencia:„Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu“.
26. 5. 2014Vymenovanie profesorov EF UMB prezidentom SR
23. 5. 2014Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
22. 5. 2014Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika a vzdelávanie – medzinárodná vedecká konferencia
20. 5. 2014Udelenie certifikátov Terminology Manager basic
16. 5. 2014Stretnutie frankofónnych absolventov UMB a bývalých štipendistov francúzskej vlády
15. 5. 2014Workshop: Kritické myslenie a Reflexná metóda v praxi
14. 5. 2014Problems of Euro-zone from the Polish perspective
13. 5. 2014Pension Reforms in Post-Socialist Countries – Comparison and Evaluation
13. 5. 2014II. UMB cykloakcia
12. 5. 2014Cyklus prednášok prof. Emmanuel Thanassoulis: DEA modely a ich aplikácie v ekonómii
12. 5. 2014Medzinárodná skúška z anglického jazyka - UNIcert III
7. 5. 2014Prednáška: Univ. Prof. Dipl. – Ing. Dr. Mikuláša Luptáčika-"Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky: Input-output analýzy - 4.časť".
7. 5. 2014Prednáška: Univ. Prof. Dipl. – Ing. Dr. Mikuláša Luptáčika - "Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky: Input-output analýzy - 5. časť".
6. 5. 2014Poľsko-slovenské študentské sympózium
6. 5. 2014Prednáška: Univ. Prof. Dipl. – Ing. Dr. Mikuláša Luptáčika- "Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky: Input-output analýzy - 3. časť".
5. 5. 2014Prednáška : Univ. Prof. Dipl. – Ing. Dr. Mikuláša Luptáčika - "Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky: Input-output analýzy- 1.časť".
5. 5. 2014Prednáška: Univ. Prof. Dipl. – Ing. Dr. Mikuláša Luptáčika-"Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky: Input-output analýzy - 2. časť".
28. 4. 2014Prednáška:Metodológia výskumu a kritické myslenie na vysokých školách – prednášajúci viz. prof. Seppo Saari, PhD.
24. 4. 2014Prednáška “Corruption Causes and Solutions: Lessons from Africa’s Public Service”
24. 4. 2014VIdeokonferencia: "Inovatívne podnikanie ako pracovná príležitosť pre mladých absolventov EF UMB
24. 4. 2014SCIENTA IUVENTA 2014
24. 4. 2014International Scientific Conference "Innovations and entrepreneurship. Theory and practice.”
23. 4. 2014Prednáška: Ing.Petr Studnička: Destination Management in the Czech Republic and Slovakia
23. 4. 2014 Regionálne kolo - "MLADÝ EURÓPAN 2014 Banská Bystrica"
16. 4. 2014Prednáška Ing. Radovana Strihu: „Ochranná známka“
14. 4. 2014Prednáška odborníka z praxe „Metódy a formy činnosti verejnej správy na príklade finančnej správy“
14. 4. 2014Aktuálny vývoj zón voľného obchodu a ich vplyv na medzinárodný obchod“, prednášajúci: Ing.Michal Kardoš, Ing.Peter Reťkovský, SARIO
11. 4. 2014Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
10. 4. 2014Medzinárodný jazykový certifikát z nemčiny - ÖSD
10. 4. 2014Koučovanie ako nástroj rozvoja ľudí. Workshop vedený certifikovaným koučom ICF (International Coach Federation), USA
10. 4. 2014Študentská vedecká aktivita 2014
9. 4. 2014Európska únia – problémy a výzvy. Podtitul: Je vízia zakladateľov spoločnej Európy stále aktuálna?
9. 4. 2014Multikultúrna spoločnosť – organizačná kultúra.
8. 4. 2014Vedecký seminár: Administration territoriale de la France / Územná správa vo Francúzsku
7. 4. 2014Prednáška: M.Sc. Christian Nordhorn: Sustainable Tourism Development The case of Sochi 2014
7. 4. 2014Prednáška: M.Sc.Christian Nordhorn: New Developments in Winter Sport Tourism Russian Ski Resorts in The Caucasus
7. 4. 2014Prednáška: "Nápad premenený na úspech" prednášajúci Ing. Jozef Síkela, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej Sporiteľne,a.s.
5. 4. 2014Prednáška: Dr.Lluis Munded i Cerdan: New Strategies of Tourism Regeneration in Mature Tourist Resorts The Costa Brava as an Example of Sustainability
5. 4. 2014Prednáška: Dr.Lluis Munded i Cerdan: The Life-cycle of Mature Sea-side Resorts and the New Mediterranean in the Caribbean Strategies for survival
3. 4. 2014Prednáška: Modelovanie a simulácie ekonomických systémov – agentovo orientovaný prístup
3. 4. 2014Medzinárodná vedecká konferencia Turistica Bistriciensis 2014 Vzdelávanie mládeže v cestovnom ruchu a uľahčenie jej vstupu na trh práce
3. 4. 2014Annual General Meeting ESN v Miláne (Taliansko)
2. 4. 2014Prednáška Stanislava Pánisa z J&T banky
2. 4. 2014Prednáška: Prof. Arvid Flagestad: Competitiveness in Destinations
2. 4. 2014Prednáška: Bruno Gantenbein: The Current Challenge in Destination Management Swiss Experience
2. 4. 2014Bruno Gantenbein: Implementation Workshop Strategy of Tourism Development in the Region Zvolenská Kotlina
1. 4. 2014DARUJTE KRV 1. apríla 2014 na UMB
1. 4. 2014Prednáška: Dr.Andrzej Hadzik: Health Tourism The Concept, Form, Scope and Condition of Its Development
1. 4. 2014Prednáška: Prof. Arvid Flagestad: Trends Important for Winter Sports Destinations
31. 3. 2014Prednáška: Ing. Eleny Kohútikovej,PhD. :"Nová regulácia bankového sektora vyrieši viaceré problémy eurozóny. Zďaleka nie však všetky."
29. 3. 2014Transkultúrne ošetrovateľstvo – manažment pacienta
25. 3. 2014Determinanty využívania flexibilizácie práce z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému
25. 3. 2014Prednáška Ing. Lenka Maťašovská – Fungovanie DMO na príklade regiónu Vysoké Tatry
24. 3. 2014Prednáška: Návštevnícka karta ako nástroj marketingu
20. 3. 2014X. Medzinárodné majstrovské triedy v časticovej fyzike
18. 3. 2014Prednáška Ing. Michala Hornoka, PhD,- Daňová politika v cestovnom ruchu
14. 3. 2014Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
12. 3. 2014Prednáška Juraja Miškova - "Praktické aspekty hospodárskej politiky"
12. 3. 2014Prednáška Ing. Mariána Číža: "Aktivity múzea na podporu cestovného ruchu"
11. 3. 2014Vedecký seminár : Aspects interculturels de la communication France- Slovaquie”/Interkultúrne aspekty komunikácie Francúzov a Slovákov
10. 3. 2014Prednáška Ing. Petra Reťkovského: "Ekonomická diplomacia“
6. 3. 2014Prezentácia spoločnosti Emerald Group Publishing o publikovaní prípadových štúdií.
26. 2. 2014Bitcoin – How does it work?
12. 2. 2014Prednáška Ing. Michala Kardoša: "SARIO - hlavný aktér pri podpore zahraničného obchodu“.
12. 2. 2014Informačné stretnutie s pani Steiner - IB Nemecko
11. 2. 2014Výberové konanie pre záujemcov o prax vo Švajčiarsku
11. 2. 2014Aké je tajomstvo fínskeho školstva? Ako ďalej s mojím výskumom? Ako motivačne hodnotiť?
31. 1. 2014Akreditované testovanie na získanie medzinárodného certifikátu TOEIC
31. 1. 2014XIV. Univerzitný Bál
28. 1. 2014Deň otvorených dverí FPVaMV
25. 1. 2014Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte UMB
24. 1. 2014Deň otvorených dverí EF UMB pre frankofónnych študentov
22. 1. 2014Prednáška profesora Mikuláša Luptáčika: "Význam automobilového priemyslu pre ekonomiku Slovenska."
21. 1. 2014Prednáška profesora Mikuláša Luptáčika: "Optimálna fiškálna politika pri dlhovej brzde."
20. 1. 2014Prednáška profesora Mikuláša Luptáčika: "Vplyv regulácie na efektívnosť firmy."
20. 1. 2014Nový výberový predmet: MANAŽMENT TERMINOLÓGIE
16. 1. 2014Prednáška prof. Dr. Haralda Pechlanera: Vybrané problémy destinačného manažmentu a rozvoja CR v cieľových miestach
14. 1. 2014Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 16. 1. 2014 | Aktualizoval: Divoková Ľuba