Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Podujatia 2007

14. 12. 2007Kolégium dekanky EF UMB
13. 12. 2007Zasadnutie Vedeckej rady EF UMB
8. 12. 2007Deň otvorených dverí
6. 12. 2007Cena predsedu BBSK
5. 12. 2007Prijatie najlepších študentov v akad.roku 2006/2007
4. 12. 2007Medzinárodná vedecká konferencia "Verejné financie a euro"
4. 12. 2007Návševa prezidenta SR Ivana Gašparoviča
28. 11. 2007Aerobik maratón
25. 11. 2007Návšteva zahraničného hosťa - Dr. Jenny van Sten-Van t Hoff, Rotterdam Bussiness School, Holandsko
23. 11. 2007Imatrikulácia študentov 1. roku štúdia
22. 11. 2007Turistický prechod Panský diel - Špania dolina
22. 11. 2007Zasadnutie Vedeckej rady UMB
21. 11. 2007Návšteva zahraničného hosťa - Srecko Devjak, Univerzita v Ljubljane, Slovinsko
21. 11. 2007Návšteva zahraničného hosťa - Bujan Pecek , Univerzita v Ljubljane, Slovinsko
19. 11. 2007Návšteva zahraničného hosťa - dipl. Ing. Ralf Ostermayer, Fermas Sl. Ľupča
19. 11. 2007Návšteva zahraničného hosťa - Dr. Colin Lawson, Universita of Bath, Veľká Británia
19. 11. 2007Obhajoby dizertačných prác
16. 11. 2007Beánie
12. 10. 2007Stretnutie s bývalými zamestnancami
14. 6. 2007Deň dekanky
7. 6. 2007Medzinárodná vedecká konferencia „Odborný jazyk a interkultúrna komunikácia“
1. 6. 2007Medzinárodná vedecká konferencia "Scientia Iuventa"
24. 5. 2007Medzinárodná vedecká konferencia "Determinanty sociálneho rozvoja - sociálne podnikanie V."
26. 4. 2007Študentská vedecká konferencia "Študentské vedecké fórum 2007"
15. 2. 2007Medzinárodná vedecká konferencia" Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra II - ETAP II"
14. 2. 2007Slávnostná vedecká rada UMB
13. 2. 2007Tlačová konferencia
6. 2. 2007Odovzdávanie osvedčení kvality
13. 1. 2007Ples Ekonomickej fakulty
12. 1. 2007Stretnutie absolventov fakulty
4. 1. 2007Čaša vína

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 18. 9. 2012 | Aktualizoval: Divoková Ľuba