2014 Veľtrh ITF Slovakiatour (Incheba)

Mladí úspešní absolventi odboru Cestovný ruch na IFT Slovakiatour 2014

Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku
a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia cestovného ruchu v strednej Európe. Veľtrh sa konal od 30. 1. 2014 do 2. 2. 2014 v Bratislave.
Zúčastnilo sa ho viac ako 70 tisíc návštevníkov z radov odbornej a širokej verejnosti.

Každoročne sa veľtrhu zúčastňujú aj členovia Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB,
a tak upevňujú previazanie štúdia cestovného ruchu s praxou.

Vzhľadom na 50-ročnú tradíciu výučby cestovného ruchu členovia katedry s potešením stretávajú úspešných absolventov,
ktorí zastávajú riadiace funkcie v podnikoch a organizáciách cestovného ruchu. Ich potešenie je o to väčšie,
keď vidia ako sa aj mladí absolventi inžinierskeho i doktorandského štúdia uplatňujú v praxi.

Dôkazom kvality štúdia Cestovného ruchu na EF UMB sú jej mladí ambiciózni a úspešní absolventi.
Aj tento rok sa členovia katedry na ITF Slovakiatour stretli s viacerými absolventmi odboru Cestovný ruch.
Počas rozhovorov si zaspomínali na štúdium a vymenili si skúsenosti s prácou v odbore.

Ďakujeme absolventom za srdečné privítanie na veľtrhu a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Ing. Tomáš Gajdošík a Ing. Zuzana Lencsésová


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš