Úvod > Veda a výskum > Centrum rozvoja doktorandov >

Možnosti publikovania

Nie len pre doktorandov je dôležité publikovanie vedeckých výstupov, ktoré dosiahli svojou vedecko-výskumnou činnosťou. Na nasledujúcich podstránkach budú vždy doplnené aktuálne možnosti publikovania v domácich i zahraničných časopisoch, ako aj na domácich a zahraničných konferenciách.

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela už v súčasnosti vedie zoznam Časopisov a vedeckých zborníkov, v ktorých možno publikovať a taktiež na svojej internetovej stránke uvádza Edičnú činnosť fakulty, v rámci ktorej uvádza aj Ďalšie možnosti publikovania.

Dúfame, že informácie zverejnené na tejto podstránke, budú pre Vás užitočné, a veríme, že ak sa objaví zaujímavá možnosť publikovania či už v časopise, alebo na konferencii, zašlete nám o nej informácie, aby sa o nej dozvedelo čo najviac študentov a vedecko-výskumných pracovníkov fakulty.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 18. 10. 2016 | Aktualizoval: Petra Cisková