Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Fotogaléria

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici za účelom prezentácie UMB a jej pozitívnej propagácie v spoločnosti, informovania zamestnancov UMB, študentov UMB a verejnosti o živote a dianí na UMB, propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové záznamy, ktoré zverejňuje na webovej stránke. V prípade vyjadrenia nesúhlasu zúčastnených odfotografovaných osôb s týmto zverejňovaním bude nesúhlas tejto osoby akceptovaný a obrazový záznam z webovej stránky odstránený.
Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: maria.skombarova@umb.sk

Rok 2021
31. 3. 2022 Online workshop „Let´s talk“

 

Rok 2020
21. 9. 2021 Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022 na UMB (ONLINE)

 

Rok 2020
11. 2. 2020 Deň otvorených dverí na EF UMB

      

11. 2. 2020 Prezentácia ponúk stáží spoločnosti IBEROSTAR

  

Rok 2019
13. 11. 2019 Deň otvorených dverí na EF UMB

      

6. 11. 2019 Problémové aspekty regulácie transferového oceňovania a ďalšie výzvy v oblasti transferového oceňovania

      

5. 11. 2019 Biologická podstata stresu

     

9. 10. 2019 Exkurzia v logistickom centre Martinusu

   

8. 10. 2019 Skúsenosti a výzvy európskej integrácie- Pierre Bauby-prednáška v angličtine

    

27. 9. 2019 Noc Výskumníkov v Poprade

      

28. 6. 2019 Prázdniny začínajú na EF UMB

      

29. 5. 2019 Krst vedeckej monografie "Leading in the Age of Innovations"

      

30. 4. 2019 Tendencie v riadení rozvoja cestovného ruchu na Baleárskych ostrovoch

   

30. 4. 2019 Externality v cestovnom ruchu

    

30. 4. 2019 Európsky parlament - blízky či vzdialený? Diskusie s Ing. Martinom Jahodom, absolventom EF UMB, ktorý pracuje v Európskom parlamente.

  

25. 4. 2019 Scientia Iuventa 2019

   

17. 4. 2019 Pasca uvoľnenej monetárnej politiky

  

11. 4. 2019 Študentská vedecká aktivita 2019

     

9. 4. 2019 Katalánsky model rozvoja cestovného ruchu - Nové stratégie rozvoja cestovného ruchu v cieľových miestach vo fáze zrelosti

     

8. 4. 2019 Metódy akcelerácie rozvoja prierezovaných kompetencií študentov v procese ich praktického tréningu

      

25. 3. 2019 Vybrané aspekty činností výkonu colného dohľadu ako prirodzenej bariéry v obchodovaní s tretími krajinami

   

20. 3. 2019 Sme stále postkomunistická alebo už štandardná západná spoločnosť? (V čom je rozdiel a prečo je dedičstvo komunizmu také ťažké a životaschopné?)

      

19. 3. 2019 Rekreačné poukazy - ako na ne?

    

12. 3. 2019 Deň jazykov na EF UMB

      

12. 3. 2019 Právne služby v medzinárodnom obchode.

   

20. 2. 2019 Michal Truban a jeho úspešný príbeh

      

13. 2. 2019 Deň otvorených dverí na EF UMB

      

15. 1. 2019 Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

      

Rok 2018
28. 9. 2018 Európska noc výskumníkov 2018

      

29. 6. 2018 EKONOMICKÁ FAKULTA UMB DEŤOM

      

11. 6. 2018 Ekonomická fakulta UMB rodičom

      

18. 4. 2018 Prednáška Hristiny Ilievy-Svertchkovej - Bulgaria as a Tourist Destination: Resources and Types of Tourism. UNESCO Sites in Bulgaria

     

16. 4. 2018 Právne služby v medzinárodnom obchode.

    

13. 4. 2018 Diskusné fórum "Spravodlivá a etická mzda na Slovensku"

      

12. 4. 2018 Študentská vedecká aktivita 2018

      

9. 4. 2018 Platby a preprava v medzinárodnom obchode.

    

22. 3. 2018 Prednáška popredného európskeho vedca Prof. Rolanda Vaubela (Univerzita Mannheim): "Politika a ekonómia súčasných plánov na reformu Eurozóny".

   

21. 3. 2018 Vedecký seminár s poprednou osobnosťou európskej vedy prof. Rolandom Vaubelom (Univerzita v Mannheime) na tému: "Vybrané problémy metodológie v ekonómii". Otvorená diskusia s akademickou komunitou UMB a doktorandmi“.

    

20. 3. 2018 Prednáška popredného európskeho vedca prof. Rolanda Vaubela (Univerzita Mannheim) "Od Phillipsovej krivky k racionálnym očakávaniam: história myslenia"

    

13. 3. 2018 Získavanie a výber zamestnancov

      

6. 3. 2018 Personálne zabezpečenie podnikania

      

2. 3. 2018 Zo strednej na vysokú: štúdium vo francúzskom jazyku/ Du lycée à l´université: les études en français.

      

14. 2. 2018 Deň otvorených dverí na EF UMB

      

10. 1. 2018 Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

      

Rok 2017
12. 12. 2017 Stretnutie zahraničných študentov s vedením Ekonomickej fakulty

     

8. 11. 2017 Deň otvorených dverí na EF UMB

      

7. 11. 2017 Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. 11 ročník medzinárodnej vedeckej konferencie so zameraním na aktuálne témy a politiky Európskej únie

      

30. 10. 2017 Manažérske fórum - téoria a prax

     

24. 10. 2017 Politické cykly a výnosy na akciových trhoch

      

3. 10. 2017 Medzinárodná vedecká konferencia EKONOMICKÁ TEÓRIA A PRAX 2017 (ETAP 2017)

      

30. 6. 2017 EKONOMICKÁ FAKULTA UMB DEŤOM

      

12. 6. 2017 Ekonomická fakulta UMB rodičom

    

7. 6. 2017 Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB

      

2. 6. 2017 Stretnutie absolventov štúdia pri príležitosti vzniku odboru EMP

      

17. 5. 2017 Slovensko diskutuje o EÚ

      

4. 4. 2017 Aprílové diskusie o mobilitách: "Nastav si svoj kompas"

 

25. 4. 2017 Krst knihy "Neplatená práca na Slovensku"

      

19. 4. 2017 Deň jazykov na EF UMB

     

12. 4. 2017 Právne služby a platby v medzinárodnom obchode.

      

6. 4. 2017 Študentská vedecká aktivita 2017

      

4. 4. 2017 Prednáška Dr. Sebastiana Koperu: Case Studies on Social Media in Tourism

     

29. 3. 2017 Medzinárodná preprava. Právne služby v medzinárodnom obchode.

    

23. 3. 2017 Projektový deň EF UMB

      

21. 3. 2017 Ing. Jaroslav Kubaľa - Manažment horského hotela

      

13. 3. 2017 Prednáška poprednej osobnosti európskej ekonómie prof. Rolanda Vaubela z Univerzity v Mannheime

      

15. 3. 2017 Prezentácia frankofónneho štúdia de L´ldrac Business School

      

15. 3. 2017 Aktuálne otázky centrálneho bankovníctva.

      

14. 3. 2017 Hodnotenie zamestnancov v podniku

      

9. 3. 2017 Otvorenie detského centra "Trpaslík.“

      

6. 3. 2017 Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Threats to the Safety in Sport Tourism

      

21. 2. 2017 Prednáška Dr. hab. Andrzeja Hadzika: Perspectives of Development of Sport Tourism

      

20. 2. 2017 Prednáška Dr. hab. Andrzeja Hadzika: Health Tourism - the Concept, Form, Scope and Condition of its Development

   

10. 2. 2017 Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB

      

7. 3. 2017 Slovensko očami zahraničných študentov

      

10. 1. 2017 Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

      

Rok 2016
7. 12. 2016 Stretnutie o kratkodobých mobilitách pre doktorandov

  

30. 11. 2016 Beánie Ekonomickej fakulty UMB

      

28. 11. 2016 Ako úspešne riadiť projekty

     

23. 11. 2016 Rokovanie v práci manažéra: Zásady komunikácie so zamestnancami.

      

23. 11. 2016 Informačné stretnuie pre záujemcov o ERASMUS+ na AR 2017/2018

  

16. 11. 2016 International Village

 

10. 11. 2016 Ocenenie najlepších študentov I. a II. stupňa štúdia za akademický rok 2015/2016 a Imatrikulácie študentov 1. roku denného bakalárskeho štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica

      

9. 11. 2016 Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB

      

8. 11. 2016 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s hlavnou témou "Investovanie v Európe - súčasný stav a perspektívy"

      

19. 10. 2016 Podstata současného peněžního systému

      

10. 10. 2016 Medzinárodný študentký workshop: Vývoj cestovného ruchu na SR a v Poľsku

     

4. 10. 2016 Prednáška poprednej osobnosti európskej ekonómie, profesora Rolanda Vaubela

      

5. 10. 2016 Univerzitný deň kariéry 2016

      

29. 9. 2016 Súčasné tendencie v riadení a marketingu európskych destinácií

     

26. 9. 2016 Prijatie delegácie z Dongbei University of Finance & Economics z Číny

    

14. 9. 2016 TURISTICKÝ DEŇ pre zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

      

29. 8. 2016 Inteligentní ľudia v inteligentných mestách

      

1. 7. 2016 EKONOMICKÁ FAKULTA UMB DEŤOM

      

9. 6. 2016 Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB

      

6. 6. 2016 Ekonomická fakulta UMB rodičom

    

18. 5. 2016 Prednáška prof. Haralda Pechlanera: Selected Problems of Destination Management

      

3. 5. 2016 Predstavenie obsahovej a vizuálnej identity "značky Slovensko"

   

26. 4. 2016 Investičné stratégie v dôchodkových fondoch VÚB GENERALI

      

21. 4. 2016 Scientia Iuventa 2016

      

20. 4. 2016 Prednáška prof. Lluisa Mundeta: Tourism in Cuba: A Curse or a Blessing?

   

19. 4. 2016 Prednáška prof. Lluisa Mundeta: New Tourism Regeneration Strategies in Mature Tourist Resorts

    

19. 4. 2016 Ekonómovia v pohybe

      

18. 4. 2016 Cesta študenta z lavíc EF UMB k riadeniu v medzinárodnej spoločnosti

 

18. 4. 2016 Prednáška prof. Lluisa Mundeta: Costa Brava and Barcelona as Tourist Destinations

     

13. 4. 2016 Právne služby v oblasti medzinárodného obchodu a obchodné podmienky INCOTERMS

      

12. 4. 2016 Marketingové aktivity OOCR Stredné Slovensko

    

7. 4. 2016 Študentská vedecká aktivita 2016

      

4. 4. 2016 Prednáška prof. Arvida Flagestada: Trends Important for Winter Sports Destinations

    

30. 3. 2016 Najväčšie zahranično-politické výzvy roku 2016

      

30. 3. 2016 Vybrané formy platieb v medzinárodnom obchode

   

22. 3. 2016 Daňová politika v cestovnom ruchu

      

16. 3. 2016 Vybrané aspekty činností výkonu colného dohľadu ako prirodzenej bariéry v obchodovaní s tretími krajinami v podmienkach EÚ

     

14. 3. 2016 Gastronómia - to nie sú len jedlá a nápoje

      

8. 3. 2016 Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Safety and Quality of Hotel Services

   

12. 2. 2016 Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte UMB

      

3. 2. 2016 Privítanie francúzskych študentov

    

13. 1. 2016 Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

      

13. 1. 2016 Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám

    

Rok 2015
3. 11. 2015 Profesor Peter Nijkamp na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela 3. a 4. novembra 2015 - vedecké sympózium

      

27. 10. 2015 Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy.

      

23. 10. 2015 SAP kamion - SAP Run Simple Tour

      

1. 7. 2015 EKONOMICKÁ FAKULTA UMB DEŤOM

      

8. 6. 2015 Ekonomická fakulta UMB rodičom

      

4. 6. 2015 Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB

      

5. 5. 2015 Prednáška Boguslawa Ulijasza : "Impact of the Infrastructure Development and the Organization of Sport Events on Tourism"

    

5. 5. 2015 Stretnutie študentov s prezidentom SR Andrejom Kiskom

      

29. 4. 2015 Prednáška: "Product development in tourism"

      

27. 4. 2015 Prednáška Jozefa Makúcha:"Menová politika ECB v súčasnom ekonomickom prostredí"

      

23. 4. 2015 SCIENTA IUVENTA 2015

      

22. 4. 2015 Prednáška: "Development of the tourism marketing into touristy countries"

     

21. 4. 2015 Prednáška: "Dane a miestne poplatky v cestovnom ruchu"

    

15. 4. 2015 Prednáška: "The competitiveness of mountain destinations"

    

15. 4. 2015 Prednáška Mateja Dobríka: "CUBA mojimi očami."

      

14. 4. 2015 Prezentačné dni podnikov + Deň kariéry EF UMB

      

14. 4. 2015 Prednáška: Imidž v cestovnom ruchu a jednotná prezentácia Slovenska

    

9. 4. 2015 Študentská vedecká aktivita 2015

      

8. 4. 2015 Prednáška Ing. Richarda Sulíka: "Likviduje ECB euro?"

      

1. 4. 2015 Prednáška: "How crowdfunding can boost your creative idea, your enterprise or your company"

      

31. 3. 2015 Bubble net: w

      

24. 3. 2015 Prednáška: Čo je úspech? Diskusia s Petrom Krištofovičom.

    

5. 3. 2015 Informačné stretnutie pre študentov k stážam v Internationaler Bund v Nemecku - presunutý termín z 18.2.2015

  

5. 3. 2015 Prednáška profesora Michaela C.Mungera z Duke University:"What is a voluntary exchange"

    

3. 3. 2015 Prednáška: Manažérske informačné systémy v praxi

    

25. 2. 2015 Peter Kažimír: Aktuálne makroekonomické otázky.

      

31. 1. 2015 Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte UMB

      

29. 1. 2015 Deň otvorených dverí FPVaMV UMB

 

28. 1. 2015 Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám programu Erasmus+

      

13. 1. 2015 Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

      

Rok 2014
2. 12. 2014 VOĽBY kandidáta na dekana Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica

      

26. 11. 2014 Prednáška Ľuboša Fellnera: "Uplatnenie marketingových nástrojov a postupov v praxi"

      

19. 11. 2014 Prednáška Martina Mažára: "Inovatívne techniky predaja"

      

12. 11. 2014 Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB

      

10. 11. 2014 Stretnutie študentov s vedením fakulty v MoMo cafe

      

6. 11. 2014 Determinanty sociálneho rozvoja: Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania– medzinárodná vedecká konferencia

      

6. 11. 2014 Prednáška: Jozef Mihál: Zákonník práce, daň z príjmu a odvody

      

17. 10. 2014 Medzinárodná vedecká konferencia - "Cudzie jazyky - most k inováciám vo vysokoškolskom vzdelávaní"

      

13. 10. 2014 Startupy na Slovensku s Jarom Ľuptákom.

      

25. 9. 2014 HUDOBNO-TANEČNÝ FESTIVAL

      

30. 6. 2014 EKONOMICKÁ FAKULTA UMB DEŤOM

      

10. 6. 2014 Stretnutie pracovníkov KOJK so študentmi Gymnázia Š.Moyzesa v Banskej Bystrici

      

29. 5. 2014 Medzinárodná konferencia:„Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu“.

      

26. 5. 2014 Vymenovanie profesorov EF UMB prezidentom SR

      

6. 5. 2014 Poľsko-slovenské študentské sympózium

      

24. 4. 2014 International Scientific Conference "Innovations and entrepreneurship. Theory and practice.”

      

24. 4. 2014 SCIENTA IUVENTA 2014

      

23. 4. 2014  Regionálne kolo - "MLADÝ EURÓPAN 2014 Banská Bystrica"

      

23. 4. 2014 Prednáška: Ing.Petr Studnička: Destination Management in the Czech Republic and Slovakia

     

10. 4. 2014 Študentská vedecká aktivita 2014

      

7. 4. 2014 Prednáška: "Nápad premenený na úspech" prednášajúci Ing. Jozef Síkela, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej Sporiteľne,a.s.

     

7. 4. 2014 Prednáška: M.Sc. Christian Nordhorn: Sustainable Tourism Development The case of Sochi 2014

   

5. 4. 2014 Prednáška: Dr.Lluis Munded i Cerdan: The Life-cycle of Mature Sea-side Resorts and the New Mediterranean in the Caribbean Strategies for survival

   

3. 4. 2014 Annual General Meeting ESN v Miláne (Taliansko)

    

2. 4. 2014 Prednáška: Prof. Arvid Flagestad: Competitiveness in Destinations

   

2. 4. 2014 Prednáška: Bruno Gantenbein: The Current Challenge in Destination Management Swiss Experience

    

2. 4. 2014 Bruno Gantenbein: Implementation Workshop Strategy of Tourism Development in the Region Zvolenská Kotlina

    

1. 4. 2014 Prednáška: Dr.Andrzej Hadzik: Health Tourism The Concept, Form, Scope and Condition of Its Development

      

1. 4. 2014 Prednáška: Prof. Arvid Flagestad: Trends Important for Winter Sports Destinations

     

12. 3. 2014 Prednáška Juraja Miškova - "Praktické aspekty hospodárskej politiky"

 

26. 2. 2014 Bitcoin – How does it work?

      

12. 2. 2014 Informačné stretnutie s pani Steiner - IB Nemecko

   

11. 2. 2014 Výberové konanie pre záujemcov o prax vo Švajčiarsku

      

28. 11. 2014 Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám

  

25. 1. 2014 Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte UMB

      

24. 1. 2014 Deň otvorených dverí EF UMB pre frankofónnych študentov

      

20. 1. 2014 Nový výberový predmet: MANAŽMENT TERMINOLÓGIE

  

16. 1. 2014 Prednáška prof. Dr. Haralda Pechlanera: Vybrané problémy destinačného manažmentu a rozvoja CR v cieľových miestach

      

14. 1. 2014 Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

      

Rok 2013
2. 12. 2013 Prednáška Ing. Ivany Magátovej "Súčasný stav cestovného ruchu na Slovensku"

      

26. 11. 2013 Prednáška profesora Foreta: Komunikácia manažéra s médiami

 

25. 11. 2013 Prednáška profesora Foreta : Od Komunikujícího města k partnerství pro místní rozvoj

 

13. 11. 2013 Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB

      

7. 11. 2013 Deň otvorených dverí - uchádzači z bilingválnych gymnázií so španielskym jazykom

      

5. 11. 2013 Medzinárodná vedecká konferencia "Rozpočet EÚ,inovácie a ekonomický rast"

      

4. 11. 2013 Prednáška:Prezentácia možnosti stáže na Malorke

      

24. 10. 2013 Súťaž: ČSOB Hlava Päta

 

23. 10. 2013 Prednáška Ing. Tibora Bajaníka - Tvorba ceny a výnosový manažment v cestovnej kancelárií

   

21. 10. 2013 Prednáška Ivana Mikloša,poslanca NR SR - Stav a perspektívy slovenskej ekonomiky

      

14. 10. 2013 Prednáška: Solventnosť I a II - Mária Kamenárová, ČSOB

 

8. 10. 2013 International student workshop - Tourism Development in Slovakia and Poland

      

25. 9. 2013 Vedecké kolokvium - Problematika financovania slovenských podnikov v súčasných podmienkach

      

28. 8. 2013 AMSE 2013 - Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii, 16. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

      

20. 6. 2013 Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Jána Závadského, PhD.

      

20. 6. 2013 Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Beáty Mikušovej Meričkovej, PhD.

      

20. 6. 2013 Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UMB rozšírené o Vedeckú radu Ekonomickej fakulty UMB a Pedagogickej fakulty UMB

      

10. 6. 2013 Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica rodičom

      

4. 6. 2013 Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica

      

23. 5. 2013 Determinanty sociálneho rozvoja:Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva. XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie a kolokvia

      

17. 5. 2013 Pracovné stretnutie so švajčiarskymi partnermi v projekte Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Zvolenská kotlina

      

24. 4. 2013 Vedecký seminár - Prečo sú krajiny bohaté a prečo sú krajiny chudobné

      

24. 4. 2013 The competitiveness of mountain destinations. Methods and tools for destination management

      

24. 4. 2013 Organisational structures in tourism destinations.Roles nad Responsibilities in destination management.

    

23. 4. 2013 Prednáška:Kyber marketing v cestovním ruchu

   

18. 4. 2013 Why always tourism as a means for regional development? A study on Isomorphism in regional development strategies

  

17. 4. 2013 New Franconian Lake-District. A regional planning and regional development success story?

      

16. 4. 2013 Tourism in Arabic World:Between Terrorism and Thousand and One Night Fairy Tale

      

16. 4. 2013 The Relationship Between Special Events and Tourism

  

11. 4. 2013 Študentská vedecká aktivita 2013

      

10. 4. 2013 Entrepreneurial Strategies in Leveraging Food as a Tourist Resource

 

8. 4. 2013 Prednáška Lukáša Trebulu - Investovanie v hedge fondoch a pozadie ich fungovania.

      

19. 3. 2013 Verejné financie,dôchodkový systém,nezamestnanosť a sociálny systém,v ktorom sa neoplatí pracovať. Ako to všetko súvisi?

      

18. 3. 2013 Pracovné stretnutie k projektu Regional entrepreneurship animator

      

11. 3. 2013 Kríza politiky štátnych zásahov /Zlyhania monetárno-fiškálneho intervenčného štátu/

     

4. 3. 2013 Visegrad Conference on Common Environmental Problems - 2013

    

4. 3. 2013 Aktuálne úlohy Európskej centrálnej banky v oblasti menovej politiky a dohľadu nad finančným trhom

      

7. 2. 2013 Deň otvorených dverí EF UMB pre frankofónnych študentov

   

26. 1. 2013 Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte UMB

      

22. 1. 2013 Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám

      

15. 1. 2013 Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

      

Rok 2012
21. 11. 2012 Prednáška analytika a spoluzakladateľa inštitútu INESS Juraja Karpiša

 

8. 11. 2012 Management of Organization in Real and Virtual Environment: Opportunities and Challanges IV.

      

8. 11. 2012 Prezentácia programov,ktoré umožnia praxovať v Číne

 

7. 11. 2012 Deň otvorených dverí

    

5. 11. 2012 Deň otvorených dverí pre gymnáziá a bilingválne sekcie s výučbou španielskeho jazyka

      

29. 10. 2012 Veľtrh vzdelávania Gaudeamus, Brno, ČR

      

29. 10. 2012 Prednáška hlavného analytika Trim Broker Ronalda Ižipa

      

17. 10. 2012 Bloomberg Assessment Test

  

16. 10. 2012 Vedecká konferencia: "Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020"

    

18. 9. 2012 Športový deň EF UMB

      

14. 6. 2012 Oslavy 35. výročia založenia Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica.

      

12. 6. 2012 KNOW-HUB "Enhancing the regional competences in strategic management of innovation policies"

      

24. 5. 2012 X.ročník Determinanty sociálneho rozvoja:Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov

      

14. 5. 2012 Úvodné stretnutie k projektu "Regionálny animátor podnikania"

      

19. 4. 2012 Inovácie v cestovnom ruchu ako predpoklad konkurencie schopnosti Slovenska na medzinárodom trhu cestovného ruchu

      

3. 4. 2012 Univerzitné Dni Kariéry 2012

  

29. 3. 2012 Študetská vedecká aktivita 2012

      

27. 3. 2012 Microsoft Tech Days Slovakia 2012

 

14. 3. 2012 Bloomberg Assessment Test

      

23. 2. 2012 Konferencia: Marketing On the International Markets of Commodities and Services: Global Aspects

      

21. 2. 2012 Quo Vadis Erasmus?

   

7. 2. 2012 Výberové konanie na prax do Švajčiarska

    

28. 1. 2012 Deň otvorených dverí

      

27. 1. 2012 Medzinárodná konferencia: CoMiDe - Premostenie rozdielov

      

Rok 2011
15. 12. 2011 Prijatie najlepších študentov za ak. rok 2010/2011

      

7. 12. 2011 prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.: Globálna kríza a nové výzvy pre ekonomickú vedu

 

5. 12. 2011 Ing. E: Jurzyca: Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku

 

11. 11. 2011 College of Modern Business Studies - prezentácia

     

9. 11. 2011 Narodne kolo medzinarodnej sutaze KPMG

      

27. 10. 2011 Ace the Case Banská Bystrica

      

13. 10. 2011 Medzinárodná vedecká konferencia "Ekonomické, sociálne, environmentálne a legislatívne aspekty spoločensky zodpovedného podnikania"

      

12. 10. 2011 Vedecké kolokvium „Vplyv zostreného bankového dohľadu na banky a investorov v kontexte krajín Eurozóny“

  

11. 10. 2011 Exkurzia "Day in Life", IBM Slovensko, Bratislava

      

8. 9. 2011 Športový deň EF UMB

      

24. 6. 2011 Scientia Iuventa 2011

      

9. 6. 2011 Slávnostná vedecká rada UMB

 

20. 5. 2011 IT Day - Športový deň univerzít

      

5. 4. 2011 ČSOB Hlava - Päta

      

14. 1. 2011 Kapitalizmus a rodina - prof. Horwitz

    

11. 1. 2011 Novoročné stretnutie zamestnancov EF UMB

      

11. 1. 2011 Inaugurácia dekana EF UMB

     

Rok 2010
26. 11. 2010 Medzinárodná vedecká konferencia: "Súčasné výzvy v riadení podniku II."

      

25. 11. 2010 Prijatie najlepších študentov

      

18. 11. 2010 Exkurzia Tatravagónka Poprad

    

8. 11. 2010 Národná cena za kvalitu za rok 2010, Bratislava

      

21. 10. 2010 Exkurzia "Day in Life", IBM Slovensko, Bratislava

      

19. 10. 2010 Medzinárodná vedecká konferencia Európa 2010 - "Spoločne v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v kontexte Miléniových rozvojových cieľov a význam rozvojovej pomoci"

      

24. 9. 2010 Športový deň EF UMB

      

16. 9. 2010 Slávnostné otvorenie akademického roka 2010/2011

      

21. 5. 2010 Medzinárodná vedecká konferencia "Sociálne podnikanie"

      

27. 4. 2010 Prednáška Ing. Viery Tomanovej, PhD. "Sociálna politika na Slovensku a perspektívy jej vývoja"

      

22. 4. 2010 Študentská vedecká aktivita

      

21. 4. 2010 "Ekonómovia v pohybe"

      

16. 4. 2010 Medzinárodná vedecká konferencia "EXPRESSIONS CULTURELLES ET IDENTITÉS EUROPÉENNES"

      

13. 4. 2010 Prednáška Ing. Ivana Mikloša "Svetová kríza a postavenie slovenskej ekonomiky"

    

7. 4. 2010 Prijatie zahraničnej študentky MSc. Anne Strøm Prestvik

 

6. 2. 2010 Spoločenský večer Ekonomickej fakulty

      

30. 1. 2010 Deň otvorených dverí EF UMB

      

12. 1. 2010 Novoročné stretnutie zamestnancov EF UMB

      

Rok 2009 a staršie
26. 2. 2009 Kurz "Manažér sociálneho podnikania"

      

11. 11. 2009 Exkurzia "Betonika - Priechod"

     

18. 9. 2009 Športový deň EF UMB

      

4. 6. 2009 Medzinárodná konferencia "Universities in Central Europe 20 years after the fall of the Berlin Wall"

     

6. 5. 2009 Vysoká škola Hotelová Praha

   

23. 4. 2009 Asociácia lekárnikov Slovenska

 

23. 4. 2009 Študentská vedecká aktivita

      

16. 4. 2009 Vedecká rada UMB

      

26. 3. 2009 Medzinárodná vedecká konferencia "EURODOC 2009"

      

23. 3. 2009 Prednáška Brigity Schmognerovej "Crisis Response Must Be More Ambitious"

      

10. 3. 2009 Prednáška prof. PhDr. Ivety Radičovej, PhD. "Sociálna spravodlivosť v 21. storočí"

      

28. 2. 2009 Spoločenský večer Ekonomickej fakulty

      

8. 1. 2009 Čaša vína

      

3. 12. 2008 Prijatie najlepších študentov Ekonomickej univerzity UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2007/2008

      

29. 11. 2008 Deň otvorených dverí EF UMB

      

13. 11. 2008 Imatrikulácia študentov prvého ročníka

      

27. 10. 2008 Diskusné fórum "10 rokov hospodárskej a menovej únie EURO - nástroj európskej stability a rastu"

      

6. 10. 2008 Spoločný štud. program F, CZ, PL

    

18. 9. 2008 Slávnostné otvorenie akademického roka 2008/2009 na UMB

      

8. 2. 2008 Ples Ekonomickej fakulty

      

4. 2. 2008 8. zimné majstrovstvá zamestnancov UMB

      

6. 12. 2007 Cena predsedu BBSK

 

12. 10. 2007 Stretnutie s bývalými zamestnancami

      

14. 6. 2007 Deň dekanky

      

7. 6. 2007 Medzinárodná vedecká konferencia „Odborný jazyk a interkultúrna komunikácia“

      

1. 6. 2007 Medzinárodná vedecká konferencia "Scientia Iuventa"

      

24. 5. 2007 Medzinárodná vedecká konferencia "Determinanty sociálneho rozvoja - sociálne podnikanie V."

      

26. 4. 2007 Študentská vedecká konferencia "Študentské vedecké fórum 2007"

      

15. 2. 2007 Medzinárodná vedecká konferencia" Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra II - ETAP II"

      

14. 2. 2007 Slávnostná vedecká rada UMB

      

13. 2. 2007 Tlačová konferencia

      

6. 2. 2007 Odovzdávanie osvedčení kvality

      

13. 1. 2007 Ples Ekonomickej fakulty

      

12. 1. 2007 Stretnutie absolventov fakulty

      

4. 1. 2007 Čaša vína

      

30. 11. 2006 Najlepší študenti

    

9. 11. 2006 Voľby dekana fakulty

      

28. 6. 2006 VUB Student Award

   

22. 6. 2006 Doctor honoris causa

      

22. 6. 2006 Cena rektora

      

2. 6. 2006 Microsoft

      

27. 4. 2006 Študentské vedecké fórum 2006

      

24. 4. 2006 Prednáška Ľudovíta Kaníka

      

2. 2. 2006 Certifikát kvality na EF

      

3. 1. 2006 Novoročné stretnutie zamestnancov fakulty

      

12. 12. 2005 Študentská osobnosť

   

3. 6. 2005 Prednáška - prof. Hindls, prof. Hronová

   

20. 5. 2005 Inauguračná prednáška - doc. Ing. Ľubica Švantnerová, PhD.

    

4. 5. 2005 Prednáška - p. Kago

   

29. 4. 2005 Socrates Erasmus

      

14. 4. 2005 Prednáška - p. Norel

   

12. 4. 2005 Medzinárodná akreditácia

      

5. 4. 2005 Prednáška - p. Gilles Rouet

 

6. 10. 2004 Vysokoškolský veľtrh v Bratislave

      

22. 9. 2004 prof. Dr. René Schaffhauser

   

18. 3. 2004 Inauguračná prednáška - doc. Jaroslav Ďaďo, PhD.

  

9. 2. 2004 Prednáška - prof. Buzelay

    


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 25. 4. 2022 | Aktualizoval: Administrátor