Ponuky partnerov a rozličné štipendiá

Aktuálne možnosti využiť rozličné štipendiá a granty nájdete v priložených súboroch alebo na naseldujúcich linkoch:

 

 

 

 

 

 

 

MA-EGEI-2017-18.pdf (21. 3. 2017 11:13:25)
Master Study in Silesia.pdf (13. 3. 2017 10:55:00)
plagat pre studentov 2017.jpg (9. 3. 2017 11:28:31)
présentation BCP_SK vs2.pdf (9. 3. 2017 11:26:44)
DBU štipendiá do Nemecka.pdf (10. 3. 2016 10:05:27)
Nadacia Tatra Banky Kriteria_SDS_2016.pdf (10. 3. 2016 9:40:57)
Nadacia Tatra banky list_grantove_programy.docx (10. 3. 2016 9:40:43)
ESFAM-Recrutement 2016 af.pdf (15. 2. 2016 14:53:51)
ESFAM-presentation_février 2016.pdf (15. 2. 2016 14:53:43)
VSP_PL.pdf (24. 11. 2015 9:27:15)
VSP PL M.jpg (24. 11. 2015 9:27:06)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 19. 12. 2018 | Aktualizoval: Prašovská Jana