Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Podujatia 2010

26. 11. 2010Medzinárodná vedecká konferencia: "Súčasné výzvy v riadení podniku II."
25. 11. 2010Prijatie najlepších študentov
18. 11. 2010Exkurzia Tatravagónka Poprad
8. 11. 2010Národná cena za kvalitu za rok 2010, Bratislava
21. 10. 2010Exkurzia "Day in Life", IBM Slovensko, Bratislava
19. 10. 2010Medzinárodná vedecká konferencia Európa 2010 - "Spoločne v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v kontexte Miléniových rozvojových cieľov a význam rozvojovej pomoci"
8. 10. 2010regionálna konferencia "Mosty k rodine"
6. 10. 2010prezentačná akcia ESN UMB Banská Bystrica
6. 10. 2010prednáška Best Guest - UNI 2010
5. 10. 2010Informačné stretnutie AIESEC
5. 10. 2010prezentačná akcia ESN UMB Banská Bystrica
24. 9. 2010Športový deň EF UMB
16. 9. 2010Slávnostné otvorenie akademického roka 2010/2011
21. 5. 2010Medzinárodná vedecká konferencia "Sociálne podnikanie"
29. 4. 2010vedecká prednáška "Miestny a komunitný ekonomická rozvoj"
29. 4. 2010prednáška s diskusiou "Politika a prax vidieckeho a regionálneho rozvoja"
28. 4. 2010TEMPUS - vzdelávací seminár
28. 4. 2010prednáška Ing. Eugen Jurzyc
27. 4. 2010prednáška Ing. Viera Tomanová, PhD.
27. 4. 2010Prednáška Ing. Viery Tomanovej, PhD. "Sociálna politika na Slovensku a perspektívy jej vývoja"
26. 4. 2010Pedagogický aktív
26. 4. 2010Festival španielskych filmov
22. 4. 2010ŠVA - študentská vedecká aktivita
22. 4. 2010Informačné prednášky ERASMUS, SAIA, ESN, AISEC
22. 4. 2010Študentská vedecká aktivita
21. 4. 2010"Ekonómovia v pohybe"
21. 4. 2010Ekonómovia v pohybe
21. 4. 2010Deň Zeme
20. 4. 2010prednáška Dmytra Konyševa
19. 4. 2010Festival španielskych filmov
16. 4. 2010medzi. konf. "Cultural expressions and european identities"
16. 4. 2010Medzinárodná vedecká konferencia "EXPRESSIONS CULTURELLES ET IDENTITÉS EUROPÉENNES"
13. 4. 2010Prednáška Ing. Ivana Mikloša "Svetová kríza a postavenie slovenskej ekonomiky"
12. 4. 2010Festival španieskych filmov
8. 4. 2010koncert Akadémie umení
7. 4. 2010Prijatie zahraničnej študentky MSc. Anne Strøm Prestvik
25. 3. 2010kurz "Manažér kvality"
12. 3. 2010Slávnostné odovzdanie dekrétu o začlenení UMB medzi univ. VŠ
11. 3. 2010prednáška Kariérne centrum
10. 3. 2010Andrej Kiska - dobrý anjel
10. 3. 2010zasadnutie Študentskej rady
9. 3. 2010Kariérne centrum
9. 3. 2010Prijatie zahraničných študentov - ERASMUS
8. 3. 2010Akademický senát
24. 2. 2010Informačné stretnutie AIESEC
23. 2. 2010IUVENTA - prezentácia dobrovoľníckych programov
22. 2. 2010prednáška "Spoločnosť a ekonomika založená na vzdelaní"
22. 2. 2010Obchodník 2
16. 2. 2010Informačné stretnutie pre študentov - zahraničná stáž (CC USA)
10. 2. 2010výber študentov - prax Švajčiarsko
8. 2. 2010Informačné stretnutie - odborná stáž
6. 2. 20104. reprezentačný ples
6. 2. 2010Spoločenský večer Ekonomickej fakulty
2. 2. 2010Pedagogický aktív
30. 1. 2010Deň otvorených dverí EF UMB
12. 1. 2010Novoročné stretnutie zamestnancov EF UMB

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 18. 9. 2012 | Aktualizoval: Divoková Ľuba