Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Podujatia 2011

15. 12. 2011Vedecká kaviareň so Stanislavom Komárekom
15. 12. 2011Prijatie najlepších študentov za ak. rok 2010/2011
7. 12. 2011prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.: Globálna kríza a nové výzvy pre ekonomickú vedu
5. 12. 2011Ing. E: Jurzyca: Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku
2. 12. 201150 rokov mladosti - Výročie Univerzitného folklórneho súboru Mladosť
23. 11. 2011Prednáška Mag. Patrika Sagmeistra - Bilaterale Handelsbeziehungen Slowakei-Österreich
23. 11. 2011Čaša vína pre študentov odboru RRVS
22. 11. 2011Dr. Marek Nowacki - TOURISM ATTRACTIONS – CONCEPT, DEVELOPMENT, MANAGEMENT
15. 11. 2011Prezentácia noviniek v databázach ProQuest
15. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Premietanie filmov: "Die Welle"
14. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Beseda s Ing. Garajom, majiteľom firmy Stavivá Garaj
14. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Exkurzia vo firme Alfa Bio
11. 11. 2011College of Modern Business Studies - prezentácia
10. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Seminár "Analýza vybraných otázok finančného a bankového trhu po vstupe Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie"
10. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Seminár "Dynamické modely v ekonómii"
10. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Premietanie filmov: Michael Moore: „Sicko“
10. 11. 2011Seminar Academica Turistica - Možnosti oživenia cestovného ruchu na Slovensku v časoch globálnej hospodárskej krízy
10. 11. 2011Jazyková skúška na medzinárodný certifikát Diplom Wirtschaftsdeutsch
10. 11. 2011Odborná prednáška s daňovou (controllingovou) problematikou
10. 11. 2011Kurz Manažér kvality
9. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Vedecký seminár "Ekonomické vzdelávanie vo svetle hospodárskej krízy"
9. 11. 2011Deň otvorených dverí EF UMB
9. 11. 2011Narodne kolo medzinarodnej sutaze KPMG
8. 11. 2011Prednáška Mgr. Jakub B. Bączeka: Animácia v cestovnom ruchu v Poľsku a v zahraničí
8. 11. 2011KPMG International Case Competition
7. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Prednáška Ing. Andrea Sujová, PhD.: "Manažment zmien podnikov založený na princípoch procesného riadenia"
27. 10. 2011Vedecká kaviareň s Vladimírom Štefkom
27. 10. 2011KPMG - Ace The Case
27. 10. 2011Ace the Case Banská Bystrica
26. 10. 2011Prednáška p. MARTINA HORSKÉHO - CK DERTOUR a obchodných partnerov
18. 10. 2011Medzinárodná vedecká konferencia „Európa 2020 – stratégia pre inteligentnú, stabilnú a inkluzívnu Európu “
13. 10. 2011INTERNATIONAL DAY
13. 10. 2011Medzinárodná vedecká konferencia "Ekonomické, sociálne, environmentálne a legislatívne aspekty spoločensky zodpovedného podnikania"
12. 10. 2011Vedecké kolokvium „Vplyv zostreného bankového dohľadu na banky a investorov v kontexte krajín Eurozóny“
11. 10. 2011Exkurzia "Day in Life", IBM Slovensko, Bratislava
6. 10. 2011VIII. Medzinárodná vedecká konferencia aplikovanej štatistiky FernStat 2011
6. 10. 2011Regionálna prehliadka prác mladých štatistikov a demografov
6. 10. 2011Seminar Academica Turistica
4. 10. 2011PREDNÁŠKA: prof. A. Schuh - Going East – CEE seen from a Western perspective
4. 10. 2011PREDNÁŠKA: prof. A. Schuh - Studium in Wien – das JOSZEF Programm
27. 9. 2011PREDNÁŠKA - Money and Banking System: State vs. Market
23. 9. 2011Welcome Event for foreign students
21. 9. 2011Výberové konanie na prax do Švajčiarska
8. 9. 2011Športový deň EF UMB
24. 6. 2011Scientia Iuventa 2011
12. 6. 2011Odborná exkurzia do Švajčiarska
9. 6. 2011Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UMB - udedelenie čestného titulu Doctor Honoris Causa UMB
9. 6. 2011Vedecká kaviareň so Stanislavou Hronovou
9. 6. 2011Slávnostná vedecká rada UMB
26. 5. 2011Medzinárodná vedecká konferencia: "Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo"
26. 5. 2011Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo
26. 5. 2011Vedecká kaviareň s Antonom Krištínom
20. 5. 2011IT Day - Športový deň univerzít
5. 5. 2011Seminar Academica Turistica
5. 5. 2011Academická Banska Bystrica 2011
28. 4. 2011Workshop k ukončeniu projektu VEGA 1/0207/09 Kontrahovanie služieb vo verejnom sektore Partnerstvo verejného a súkromného sektora
27. 4. 2011Medzinárodná vedecká konferencia „Citoyennetés et Nationalités en Europe (Citizenship and Nationalities in Europe)“
27. 4. 2011Prednáška: Proper governance of tourism region
19. 4. 2011Celodenná exkurzia v Domove sociálnych služieb Sušany, okr. Rimavská Sobota, MÚ Rimavská Sobota
18. 4. 2011Prednáška: Ekonomický význam lázeňství v České republice
18. 4. 2011Prednáška: Změny v motivacích účastníků cestovního ruchu
14. 4. 2011Seminar Academica Turistica
13. 4. 2011Exkurzia: Kúpele Bojnice a Hotel Bojnický vínny dom
12. 4. 2011Prednáška k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2011
12. 4. 2011Prednáška: Na začiatku sme nevedeli, že sa niečo nedá
11. 4. 2011Exkurzia v Štátnom archíve Banská Bystrica
5. 4. 2011ČSOB Hlava - Päta
4. 4. 2011Prednáška, prednášajúci: Ing., RNDr. T. Zavadil, PhD., NBS Bratislava
2. 4. 2011Príprava na prijímacie skúšky z matematiky
31. 3. 2011Študentské vedecká aktivita
30. 3. 2011Odborná prednáška „Communication Between Cultures: A Diplomat`s Personal Perspective“
29. 3. 2011Prednáška: Daňová politika v cestovnom ruchu
29. 3. 2011Banskobystrický matematický seminár Aká si mi krásna
28. 3. 2011Súťaž pre uchádzačov o štúdium na vysokej škole o cenu Slovenskej sporiteľne
15. 3. 2011Banskobystrický matematický seminár Aká si mi krásna
10. 3. 2011Seminar Academica Turistica
5. 3. 2011Príprava na prijímacie skúšky z cudzích jazykov
5. 3. 2011Príprava na prijímacie skúšky z cudzích jazykov
5. 3. 20119. ples pedagogickej fakulty
1. 3. 2011Odborná prednáška „EURES“
1. 3. 2011Jazyková skúška na medzinárodný jazykový certifikát UNIcert® III.
22. 2. 2011Prednáška: Predaj produktov cestovnej kancelárie DERTOUR Slovakia s.r.o.
17. 2. 2011Seminar Academica Turistica
29. 1. 2011Deň otvorených dverí EF UMB
14. 1. 2011Kapitalizmus a rodina - prof. Horwitz
11. 1. 2011Novoročné stretnutie zamestnancov EF UMB
11. 1. 2011Inaugurácia dekana EF UMB

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 18. 9. 2012 | Aktualizoval: Divoková Ľuba