Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Podujatia 2012

13. 12. 2012Seminár Academica Turistica
13. 12. 2012Vianočný trh
13. 12. 2012Pracovné stretnutie oblastných organizácií cestovného ruchu
10. 12. 2012Metodický seminár pre pracovníkov čiastkových knižníc
7. 12. 2012Metodický seminár pre pracovníkov čiastkových knižníc
5. 12. 2012Prednáška Rastislav Brenčič
30. 11. 2012Prednáška a diskusia s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom
29. 11. 2012Marketingová konferencia FRESH
29. 11. 2012Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Zvolenská kotlina
28. 11. 2012Efektívne učenie sa na vysokej škole III.
28. 11. 2012Prednáška doc. PhDr. Jiřího Knapíka, PhD.
28. 11. 2012Prednáška Ing. Branislav Cvik "Od šetrenia k tvorbe bohatstva"
27. 11. 2012Vedecko-umelecký dialóg
22. 11. 2012Procter&Gamble: Hair Care Case Study
22. 11. 2012Európske riešenia hospodárskej krízy
21. 11. 2012Prednáška analytika a spoluzakladateľa inštitútu INESS Juraja Karpiša
20. 11. 2012Pamäť Dunaja
20. 11. 2012Editorské expedície
20. 11. 2012prednáška poľskej medievistky prof. Dr. hab Anny Pobóg-Lenartowicz
16. 11. 2012Slávnostné otvorenie samovzdelávacieho strediska pre štúdium odborných predmetov v cudzích jazykoch
15. 11. 2012Prezentácia štipendií francúzskej vlády
15. 11. 2012Tlmočnícka empíria – ideál a realita
8. 11. 2012Management of Organization in Real and Virtual Environment: Opportunities and Challanges IV.
8. 11. 2012Prezentácia programov,ktoré umožnia praxovať v Číne
8. 11. 2012Seminár Academica Turistica
7. 11. 2012Deň otvorených dverí v Univerzitnej knižnici UMB
7. 11. 2012Deň otvorených dverí
6. 11. 2012ScienceDirect a Scopus – efektívne vyhľadávanie v databázach
6. 11. 2012Deň otvorených dverí na FPVaMV
6. 11. 2012Prezentácia stáží firmou Precision Marketing Group LLC, USA
5. 11. 2012Deň otvorených dverí pre gymnáziá a bilingválne sekcie s výučbou španielskeho jazyka
5. 11. 2012Publish or Perish
5. 11. 2012Prezentácia pre študentov odboru cestovný ruch o možnostiach štúdia a odbornej praxe v Španielsku
30. 10. 2012Zahraničná odborná literatúra
29. 10. 2012Prednáška hlavného analytika Trim Broker Ronalda Ižipa
29. 10. 2012Veľtrh vzdelávania Gaudeamus, Brno, ČR
25. 10. 2012Skúška na získanie rakúskeho jazykového diplomu rakúskeho inštitútu OSD
24. 10. 2012Svet knihy – svet vzdelania
24. 10. 2012Deň otvoreného prístupu
17. 10. 2012Vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch
17. 10. 2012Bloomberg Assessment Test
17. 10. 2012Cantus Choralis Slovaca medzinárodné sympózium o zborovom speve
17. 10. 2012Zahraničné publikácie – zdroj poznania
16. 10. 2012Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov - podmienky a možnosti
16. 10. 2012Vedecká konferencia: "Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020"
12. 10. 2012Foreign languages as a bridge to subject-area knowledge and skills
12. 10. 2012Kondičný tréning v roku 2012
11. 10. 2012ŠTIPENDIÁ NA MOBILITU DO ZAHRANIČIA
10. 10. 2012Univerzitný deň kariéry 2012
10. 10. 2012Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XI.
8. 10. 2012Scientific-Technological Development and Technology Forecasting.Technological trends in the International Business.
4. 10. 2012SAIA – Informačné stretnutie o novom Bulletine SAIA 2013/2014 a aktuálnych uzávierkach štipendií
4. 10. 2012Siločiary súčasného lingvistického myslenia
28. 9. 2012Informačné stretnutie pre zahraničných študentov, ktorí prídu študovať v ZS 2012/2013
26. 9. 2012Európsky deň jazykov s Európskym dokumentačným centrom UK UMB
26. 9. 2012Elements of the strategic analysis prior to introducing a new product on the market
21. 9. 2012Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku.
19. 9. 2012Prednáška - Tourism Destination Governance
18. 9. 2012Športový deň EF UMB
12. 9. 2012Výberové konanie na prax do Švajčiarska.
6. 9. 2012POLARITY, PARALELY A PRIENIKY JAZYKOVEJ KOMUNIKÁCIE 8. medzinárodná konferencia o komunikácii
1. 7. 2012XI. medzinárodná konferencia SUNG – Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska pod názvom Nemčina pre budúcnosť – budúcnosť pre nemčinu / Deutsch für die Zukunft – Zukunft für Deutsch
1. 7. 2012Tretí Vyšegrádsky okrúhly stôl o klimatických zmenách
27. 6. 2012Medzinárodná vedecká konferencia "Human potential management in a company"
18. 6. 2012Výročná konferencia o štandardizácii “Štandardy a inovácie”
15. 6. 2012Vedecký seminár Studia Academica Turistica
14. 6. 2012Oslavy 35. výročia založenia Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica.
13. 6. 2012SAIA – Informačné stretnutie o štipendiách na mobilitu v zahraničí
12. 6. 2012Prednáška CEQLS: Roland Vaubel "Prečo by Európa nemala byť centralizovaná"
12. 6. 2012KNOW-HUB "Enhancing the regional competences in strategic management of innovation policies"
7. 6. 2012Vedecká kaviareň s Beloslavom Riečanom
6. 6. 2012Etické poradenstvo a profesionálna prax
6. 6. 2012Vodcovstvo a jeho dopad na výkonnosť organizácie -medzinárodný workshop
29. 5. 2012Prezentácia Výročnej správy Amnesty International 2011
24. 5. 2012X.ročník Determinanty sociálneho rozvoja:Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov
23. 5. 2012„Interpretácia multikulturalizmu v Strednej-Európe“
23. 5. 2012Human Capital and Economic Growth
22. 5. 2012Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou SLOVENSKO V ROKOCH NESLOBODY 1938 – 1989 II. Osobnosti známe – neznáme
22. 5. 2012Efficiency Analysis of a Multisectoral Economic System
19. 5. 2012Tréner biatlonu 2012
15. 5. 2012Seminár k evidencii ohlasov na publikačnú a umeleckú činnosť na UMB
14. 5. 2012Úvodné stretnutie k projektu "Regionálny animátor podnikania"
10. 5. 2012Otvorené majstrovstvá UMB v halovom veslovaní
9. 5. 2012Deň Európy s Európskym dokumentačným centrom UK UMB
9. 5. 2012Vedecká kniha 2012
3. 5. 2012Probitová indikácia zvratov hospodárskeho vývoja
26. 4. 2012Databázy Web of Knowledge
26. 4. 2012Prednáška: Analýza časových radov a jej využitie v ekonómii
26. 4. 2012V4 Fórum inovatívneho učenia
25. 4. 2012UMB OUTDOOR CROSSFIT GAME 2012
25. 4. 2012Starnutie v kontexte demografických zmien a starostlivosť o seniorov
24. 4. 2012Výstava zahraničnej odbornej literatúry – POLITOLÓGIA, PRÁVO 2012
24. 4. 2012Prednáška: Daňová politika v cestovnom ruchu
24. 4. 2012Tourism Organization inCzech Republic
24. 4. 2012Destination management in Czech Republic
23. 4. 2012Podnikanie v cestovnom ruchu v Českej republike.
23. 4. 2012„Medias, Internet, Democratie“
20. 4. 2012Slávnostný program UFS Mladosť
19. 4. 2012Inovácie v cestovnom ruchu ako predpoklad konkurencie schopnosti Slovenska na medzinárodom trhu cestovného ruchu
18. 4. 2012Propagácia cestovného ruchu SR v zahraničí ako nástroj rozvíjania interkultúrneho dialógu
18. 4. 2012PREKLAD A TLMOČENIE 10 „Nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy“
17. 4. 20121. ročník recitačnej súťaže Puškinov pamätník
17. 4. 2012Prekladateľské soirée: Stretnutie s Dr.h.c. doc. PhDr. Jánom Vilikovským, CSc.
12. 4. 2012Skúška na získanie rakúskeho jazykového diplomu OSD a DWD
12. 4. 2012Prednáška guvernéra Národnej banky Slovenska
3. 4. 2012Univerzitné Dni Kariéry 2012
29. 3. 2012Multiodborová databáza EMERALD a budúcnosť akademického publikovania
29. 3. 2012Študetská vedecká aktivita 2012
27. 3. 2012Microsoft Tech Days Slovakia 2012
23. 3. 2012Stretnutie s absolventmi frankofónneho štúdia na UMB
20. 3. 2012Destinačný manažment,destinačný marketing a destinační manažéri v praxi.
16. 3. 2012Studia Academica Turistica
15. 3. 2012Prednáška - Odhad makroekonomických agregátů
14. 3. 2012Bloomberg Assessment Test
13. 3. 2012Marketing strediska Park Snow Donovaly
29. 2. 2012Vybíjaná - O pohár IMS
29. 2. 2012Etika v biznise
29. 2. 2012FIRST STEP BEFORE CAREER
28. 2. 2012Predaj produktov cestovnej kancelárie DERTOUR Slovakia, s.r.o.
24. 2. 2012Studia Academica Turistica
23. 2. 2012Konferencia: Marketing On the International Markets of Commodities and Services: Global Aspects
21. 2. 2012Quo Vadis Erasmus?
14. 2. 2012Súčasné výzvy Európskej únie a francúzsko-nemecká spolupráca
9. 2. 2012Centrálne verejné obstarávanie a asociované nákupy
7. 2. 2012Výberové konanie na prax do Švajčiarska
28. 1. 2012Deň otvorených dverí
27. 1. 2012Medzinárodná konferencia: CoMiDe - Premostenie rozdielov
23. 1. 2012III. Slovenská univerziáda

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 18. 9. 2012 | Aktualizoval: Divoková Ľuba