Prihlásenie sa na mobilitu v zahraničí


Termín podania prihlášok na študentskú mobilitu v zahraničí v rámci ERASMUS+ na akademický rok 2021 / 2022 bol do 8.12.2020!

Ešte sa stále sa ale môžte prihlasovať na mobility štúdium aj stáže pre AR 2021/22 ako náhradníci a to počas celého LS 2020/21

 

- prihlasuje sa už na oba semestre  AR 2021/2022

- ak máte záujem o mobilitu na oba semestre, podávate 2 prihlášky, jednu na ZS a jednu na LS

- ponuka a termíny platia aj pre absolventov roku 2021 uchádzajúcich sa o stáž absolventa

- termín a podmienky platia aj pre všetky ERASMUS+ stáže

- prihlasujete sa formou prihlášky a jej príloh, pričom prihláška pre súčasné prihlasovanie sa je značne upravená z dôvodu reštrikcií pre pandémiu COVID-19 na SR  a je potreba dodržiavať pokyny v danej prihláške

 

Kompletné prihlášky s prílohami  zasielate e mailom  na adresu: .jana.prasovska@umb.sk

PRÍLOHY k prihláške  platia v prípade štúdia aj stáže a sú uvedené priamo v prihláške

Nekompletné prihlášky bez príloh a požadovaných informácií neakceptujeme!

 

Pri výbere študentov sa zohľadňuje:

 1. najmä jazykové kompetencie

 2. následne vaša motivácia a správny výber partnerskej školy

 3. potom vaše doterajšie osobné aktivity a skúsenosti podľa CV

 4. potom  reprezentácia školy (účasť na aktivitách ako napr.ŠVA, v ESN a pod.)

 5. a doterajšie študijné výsledky

 6.  

Postup po odovzdaní prihlášok je/býva nasledovný:

 1. We send a list of applied students to Rectorate, based on this we will wait for the budget for your Faculty. I did this on 15.12.2020
 2. The budget will be confirmed only during May- June 2021 is as usually
 3. in the meantime I will send  so called nomination e mails to the partner Universities = only to the partner which you have chosen as your No-1 choice in your Application form.
 4. For applications for WS 2021/22 I send this e mail usually at the end of March and by this e mail I inform the partner that you are interested to study within ERASMUS+ . For applications for SS 2021/22 I do it at the end of September.
 5. After NOMINATION e mail you will probably receive instructions from partner university what to send them and what are the deadlines. You need to follow their instructions.
 6. After the nomination e  mail I will send you further instructions where I explain what kind of documents I need from you.
 7. The rest of detailed information for ERASMUS + before departure to your destination country is always available for students at https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=540 and English version at https://www.ef.umb.sk/index_e.asp?uid=1575
 8. At the beginning of the application procedure the partner usually requires following, but it can vary: a)  LA document with selected courses based on their Offer of courses b) Various Application cdocuments, sometimes on line sometimes via e mail scanned, very seldom originals,  c)Health insurance

If someone of you will need to change partner University, you can do it but inform me about it till the March 15th , 2021!!

If you want to cancel your interest, inform me about it as soon as you are sure about it!

If you will not be a student of EF UMB for the AY 2021/22, you do not have the right to do ERASMUS+ any more.

In case you have some friends, who did not applied within the deadline, they can still apply as an alternate during SS 2020/21. There is almost 100% chance to get the scholarship for ERASMUS+.

 

V prípade  otázok kontaktujte: Jana Prašovská, jana.prasovska@umb.sk

 pondelok - štvrtok od 8:30 do 12:00

 

Prihlaska Erasmus plus studium SJ.doc (7. 12. 2020 11:55:11)
Prihlaska - Application Form Erasmus study English version.doc (4. 11. 2020 10:32:00)
Prehľad bilaterálnych dohôd Erasmus Plus EF UMB.xlsx (22. 10. 2020 13:03:55)
Súhlas osobné údaje ERASMUS.docx (14. 10. 2019 10:26:03)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 17. 12. 2020 | Aktualizoval: Prašovská Jana