Prihlásenie sa na mobilitu v zahraničí

kontakt pre záujemecov o mobility ERASMUS+:

Jana prašovska, 048 446 2197 alebo mailom na jana.prasovska@umb.sk

alebo využite informácie na stránkach UMB https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Termín podania prihlášok na študentskú mobilitu v zahraničí v rámci ERASMUS+ na akademický rok 2021 / 2022 bol do 8.12.2020!

Ešte sa stále sa ale môžte prihlasovať na mobility štúdium aj stáže pre AR 2021/2022 ako náhradníci a to počas celého LS 2020/21.

- prihlasuje sa na oba semestre  AR 2021/2022

- ak máte záujem o mobilitu na oba semestre, podávate 2 prihlášky, jednu na ZS a jednu na LS

- ponuka a termíny platia aj pre absolventov roku 2021 uchádzajúcich sa o stáž absolventa

- termín a podmienky platia aj pre všetky ERASMUS+ stáže

- prihlasujete sa formou prihlášky a jej príloh, pričom prihláška pre súčasné prihlasovanie sa je značne upravená z dôvodu reštrikcií pre pandémiu COVID-19 na SR  a je potreba dodržiavať pokyny v danej prihláške

 

Kompletné prihlášky s prílohami  zasielate e mailom  na adresu: .jana.prasovska@umb.sk

PRÍLOHY k prihláške  platia v prípade štúdia aj stáže a ich zoznam je uvedený priamo v prihláške.

Nekompletné prihlášky bez príloh a požadovaných informácií neakceptujeme!

 

Pri výbere študentov sa zohľadňuje:

 1. najmä jazykové kompetencie

 2. následne  motivácia študenta a správny výber partnerskej školy

 3. potom vaše doterajšie osobné aktivity a skúsenosti podľa CV

 4. potom reprezentácia školy (účasť na aktivitách ako napr.ŠVA, v ESN a pod.)

 5. a doterajšie študijné výsledky

Postup po odovzdaní prihlášok je/býva nasledovný:

 1. vami vybranú univerzitu č.1 informujeme mailom alebo online nomináciou, že máte záujem o výmenný pobyt u nich
 2. v priebehu mája až júna každoročne vieme, aká finačná suma bude pridelená našej fakulte na realizáciu mobiliít ERASMUS+
 3. na základe nominácie vás kontaktuje parnerská škola a požaduje od vás určité dokumenty a informácie do stanoveného termínu
 4. následne dostávate ďalšie inštrukcie a dokumety k vyplneniu z našej strany
 5. v prípade, že chcete stornovať záujem, urobte tak čím skôr na jana.prasovska@umb.sk
 6. ak máte záujem zmeniť vybranú školu na ZS, môžte požiadať o zmenu do 15.3. každoročne, na SS do 31.8. každoročne

 

V prípade  otázok kontaktujte: Jana Prašovská, jana.prasovska@umb.sk

 pondelok až  štvrtok od 8:30 do 12:00

 

Partnerske Univerzity pre ERASMUS plus.xlsx (20. 5. 2021 10:46:37)
Prihlaska Erasmus plus studium SJ.doc (7. 12. 2020 11:55:11)
Prihlaska - Application Form Erasmus study English version.doc (4. 11. 2020 10:32:00)
Súhlas osobné údaje ERASMUS.docx (14. 10. 2019 10:26:03)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 13. 10. 2021 | Aktualizoval: Prašovská Jana