Prihlásenie sa na mobilitu cez ERASMUS+

Milé študentky, milí študenti,

ak chcete obohatiť svoje štúdium o  zážitky zo zahraničia, stretnúť nových ľudí a zlepšiť svoje jazykové schopnosti, neváhajte a prihláste sa na Erasmus+. Práve spúšťame prihlasovanie na výberové konanie pre študijné a pracovné pobyty v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ na akademický rok 2022/2023. Stačí vyplniť elektronickú prihlášku do 15. decembra 2021.

Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na stránke medzinárodných vzťahov.  

Centralizovaný Referát pre medzinárodnú spoluprácu UMB je k dispozícii pre všetkých študentov UMB v priestoroch Ekonomickej fakulty (nová budova, 1. poschodie). V prípade potreby sa na nás môžete obrátiť s otázkami ohľadom zahraničných pobytov. Náš tím a kontaktné údaje našich referentiek nájdete v časti Kontakty.

Tešíme sa na Vaše prihlášky!

Referát pre medzinárodnú spoluprácu UMB

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

kontakt pre záujemcov o mobility ERASMUS+ do zahraničia pre EF a FPV a MV:

Jana Prašovská, 048 446 2197, 048 446 6726  alebo mailom na jana.prasovska@umb.sk alebo využite informácie na stránkach UMB https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/

 

Postup po odoslaní elektronickyých prihlášok je/býva nasledovný:

Vaše prihlášky s prílohami posúdime a študentov obodujeme podľa kritérií programu ERASMUS+.

Pri výbere študentov sa zohľadňuje:

 1. najmä jazykové kompetencie

 2. motivácia študenta a správny výber partnerskej školy

 3. vaše doterajšie osobné aktivity a skúsenosti podľa CV

 4. reprezentácia školy (účasť na aktivitách ako napr.ŠVA, v ESN a pod.)

 5. a doterajšie študijné výsledky

Následne nám vznikne zoznam poradia prihlásených študentov podľa fakúlt.

O výsledkoch tohto výberu  vás budeme informovať približne na prelome januára/februára každoročne.

a potom:

 1. vami vybranú univerzitu č.1 informujeme mailom alebo online nomináciou, že máte záujem o výmenný pobyt u nich
 2. v priebehu mája až júna každoročne vieme, aká finačná suma bude pridelená pre UMB na realizáciu mobiliít ERASMUS+
 3. na základe ašej nominácie vás kontaktuje partnerská škola a požaduje od vás určité dokumenty a informácie do stanoveného termínu
 4. následne dostávate ďalšie inštrukcie a dokumety k vyplneniu aj z našej strany
 5. v prípade, že chcete stornovať záujem o mobilitu, urobte tak čím skôr na jana.prasovska@umb.sk
 6. ak máte záujem zmeniť vybranú školu na ZS, môžte požiadať o zmenu ideálne  do 15.3. každoročne, na SS do 31.8. každoročne

Chcete dokonale spoznať krajinu, do ktorej sa chystáte na mobilitu?

Určite navštívte nasledovné stránky a pripravte sa na cudziu kultúru ešte pred odchodom, nech vás nič nepríjemné nezaskočí https://www.erapo.sk/interkulturna-priprava-pre-erasmus-studentov

V prípade  otázok kontaktujte: Jana Prašovská, jana.prasovska@umb.sk

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFO PRE ZÁUJEMCOV O MOBILITU EŠTE PRE AR 2021/2022:

Ešte sa stále sa ale môžte prihlasovať na stáže pre AR 2021/2022 ako náhradníci až do odvolania

- ponuka a termíny platia aj pre absolventov roku 2021 uchádzajúcich sa o stáž absolventa

- termín a podmienky platia aj pre všetky ERASMUS+ stáže

- prihlasujete sa formou elektronickej prihášky

 

V prípade otázok a potreby je kontakt pre záujemcov o mobility ERASMUS+ do zahraničia pre EF a FPV a MV:

Jana Prašovská, 048 446 2197, 048 446 6726  alebo mailom na jana.prasovska@umb.sk alebo využite informácie na stránkach UMB https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerske Univerzity pre ERASMUS plus.xlsx (24. 11. 2021 9:52:34)
Súhlas osobné údaje ERASMUS.docx (14. 10. 2019 10:26:03)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 26. 5. 2022 | Aktualizoval: Prašovská Jana