2014 Čaša vína

Pri príležitosti 50. výročia založenia Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
zorganizovali študenti 1. roku inžinierskeho štúdia odboru Cestovný ruch dňa 12. marca 2014 pre seba a členov katedry čašu vína.

Členovia katedry ďakujú študentom za pozvanie i za príjemne strávený večer.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš