2014 Budapešť

Dňa 10. 4. 2014 sa študenti odboru Cestovný ruch
a interní doktorandi Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
Ekonomickej fakulty UMB zúčastnili exkurzie v Budapešti.
 
Organizátorom exkurzie bol Ing. Miroslav Hruška a Frederika Lučkaiová.

2014 - Budapest - plagat.jpg (28. 8. 2014 15:16:33)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš