Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Rozmiestnenie posluchárni na EF UMB

EFUMB rozmiestnenie učební.pdf (4. 2. 2022 10:30:43)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 2. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal