Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Rozmiestnenie posluchárni na EF UMB

Rozmiestnenie posluchární na EF UMB.pdf (17. 12. 2018 13:23:29)
Nová budova EF UMB.pdf (4. 7. 2016 12:53:48)
Hlavná budova EF UMB.pdf (4. 7. 2016 12:53:29)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 17. 12. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia