Úvod > Veda a výskum >

Scientia Iuventa - si.umb.sk

Scientia Iuventa je medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorá začala písať svoju históriu v roku 2004. Konferencia je rozdelená do tematických okruhov:

  • cestovný ruch,
  • ekonomika a manažment podniku
  • verejná ekonomika a politika,
  • financie.

Na konferencii každoročne vystupujú v pléne špičkoví odborníci a jednotlivé aktívne vystúpenia hodnotí komisia v zložení jedného akademika, jedného externého doktoranda z praxe a jedného odborníka z praxe.

Informácie o minulých ročníkoch nájdete na jednotlivých podstránkach. Všetky informácie o aktuálne pripravovanom ročníku konferencie Scientia Iuventa, ktorý sa uskutoční 30. apríla 2020 nájdete na novej web stránke konferencie www.si.umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 3. 9. 2019 | Aktualizoval: Petra Cisková