Olejárová Miriam, doc. PhDr., PhD. - nemecký jazyk

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH Olejárová 2012_07_11.doc  
Vyučované predmety: I. cudzí odborný jazyk - v AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
II. cudzí odborný jazyk - v AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
Interkultúrny profil pracovníka v cestovnom ruchu
Konzultačné hodiny: Streda 10-12, štvrtok 12-12.30
E-mail:
miriam.olejarova
Telefón: 446 25 25
Kancelária: 158
Iné:  

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebnice


Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Administrátor