Spišiaková Mária, PhDr., PhD. - anglický jazyk

Funkcia: vedúca katedry
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Mária.Spišiaková.pdf  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny: Ut 13-16
E-mail:
maria.spisiakova
Telefón: 446 25 11
Kancelária: 258
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2023

Zahraničné ostatné projekty

AWO - Academic writing online., grantová schéma: Erasmus +, dátum ukončenia: 31. 8. 2016
Wind of Change. Empowering student Activism in Armenia. , grantová schéma: International Visegrad Fund, Visegrad+, dátum ukončenia: 25. 8. 2019

Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Administrátor