Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Martinkovičová Miriam, doc.,PhDr., PhD.

Funkcia: zástupkyňa vedúcej Katedry, docent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH Martinkovičová 2021.pdf  
Vyučované predmety: Filozofia
Politológia
Profesijná etika
Konzultačné hodiny: ZS 2021/2022: Streda: 10:00-12:00 a 13:00-15:00
E-mail:
miriam.martinkovicova
Telefón: 048/446 2419
Kancelária: č. 224
Iné: Výskumné oblasti JEL: E 26 Informal Economy - Underground Economy, J 22 Time Allocation - Labor Supply, J 24 Human Capital - Skills - Occupational Choice - Labor Productivity, R 11 Regional Economic Activity - Growth, Development - Environmental Issues – Changes, R 23 Regional Migration - Regional Labor Markets – Population – Neighborhood Charaacteristics

Domáce výskumné projekty

Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Trhové, marketingové, legislatívne a etické aspekty využívania biometrických technológií v komerčnom sektore, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2012
Závislé podnikanie na Slovensku- reflexia, meranie a perspektívy , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Zahraničné výskumné projekty

Modernizácia Harmonizovaného európskeho zisťovania o využívaní voľného času (TUS), téma č. 7, grantová schéma: Grant EUROSTAT-u, spolupráca so Štatistickým úradom SR , dátum ukončenia: 30. 6. 2018

Zahraničné ostatné projekty

Záleží na pohode/spokojnosti? Učitelia vysokých škôl počas pandémie Covid-19. , grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 30. 6. 2022

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebnice


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Administrátor