Zimka Rudolf, prof. RNDr., CSc.

Funkcia: profesor
Oddelenie: kvantitatívnych metód - matematiky
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Rudolf Zimka.docx  
Vyučované predmety: Ekonometria a modelovanie ekonomických procesov
Kvantitatívne metódy v manažmente území
Kvantitatívne metódy vo financiách
Kvantitatívne metódy vo verejnom sektore
Kvantitatívne metódy vo výskume
Quantitative Methods in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Konzultačné hodiny: Konzultácie na ZS 2021/22: Na konzultácie je potrebné sa prihlásiť e-mailom najneskôr deň vopred.
E-mail:
rudolf.zimka
Telefón: 048/446 6621
Kancelária: č. 301 - nová budova EF
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Dynamika nelineárnych ekonomických procesov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Konštrukcia a analýza dynamických nelineárnych modelov makroekonomických procesov , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Odborné knižné publikácie


Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor