Gubalová Jolana, Ing., PhD.

Oddelenie: informatiky a informačných systémov
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Jolana_Gubalová.pdf  
Vyučované predmety: Databázové systémy
Informačné systémy
Informačné systémy v cestovnom ruchu 2
Informačné systémy v cestovnom ruchu 2
Informačné systémy vo financiách
Informatics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Innovative business models
Inovatívne biznis modely
Manažérske informačné systémy
Manažérske informačné systémy vo financiách
Konzultačné hodiny: Konzultácie na ZS 2021/2022: Streda 12:15 - 13:35; Štvrtok 12:15 - 13:35 hod. Konzultácie je potrebné dohodnúť si vopred mailom.
E-mail:
jolana.gubalova
Telefón: 048/446 6622
Kancelária: č. 430 - nová budova EF
Iné: Na konzultácie je potrebné sa dopredu objednať mailom alebo telefonicky.

Domáce výskumné projekty

Daňové príjmy a daňová kapacita územných samospráv, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Opustené Slovensko: Efektívne riešenie kreatívneho využitia opustených budov v prostredí mimo väčších miest, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve, grantová schéma: -, dátum ukončenia: 31. 3. 2023
Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart Active Cloud s vysokou úrovňou bezpečnosti, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2023
Testovanie ziskovosti produktov dôchodkového poistenia, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Zahraničné výskumné projekty

From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy:, grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 23. 3. 2021
Women on the Move , grantová schéma: , dátum ukončenia: 2. 9. 2024

Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor