Rigová Zuzana, Ing., PhD.

Oddelenie: informatiky a informačných systémov
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Zuzana_Rigova.pdf  
Vyučované predmety: Informačné systémy
Informačné systémy vo verejnom sektore
Informatics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Informatika
Konzultačné hodiny: Konzultácie na ZS 2021/22: Pondelok 9:00 - 12:00. Na základe predošlej e-mailovej dohody.
E-mail:
zuzana.rigova
Telefón: 048/4466625
Kancelária: č. 325 - nová budova EF
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Kauzalita výberu miestnych daní a výdavkov na výkon samosprávnych funkcií v ekonomicky rozvinutých a zaostávajúcich územiach v kontexte Industry 4.0, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve, grantová schéma: -, dátum ukončenia: 31. 3. 2023
Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart Active Cloud s vysokou úrovňou bezpečnosti, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2023

Vysokoškolské učebné texty


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor