Kaščáková Alena, doc. Ing., PhD.

Oddelenie: kvantitatívnych metód - štatistiky
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Alena Kaščáková.pdf  
Vyučované predmety: Analýza dát a reporting
Demografia
Diplomový seminár
Diplomový seminár (TS)
Dotazníkový prieskum
Kvalitatívny a kvantitatívny výskum v podniku
Kvantitatívny a kvalitatívny výskum v CR
Marketing information system and marketing research
Metodológia a etika vedeckej práce 2.
Statistics
Štatistika
Štatistika a demografia
Štatistika v humanitných vedách
Konzultačné hodiny: Konzultácie na LS 2022/23: utorok 9:00 - 12:00; Na konzultácie je potrebné sa vopred prihlásiť mailom!
E-mail:
alena.kascakova
Telefón: 048/446 6615
Kancelária: č. 324 - nová budova EF
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Marketingová orientácia podnikov ako nástroj konkurencieschopnosti a zvyšovania výkonnosti podnikov , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Trhové, marketingové, legislatívne a etické aspekty využívania biometrických technológií v komerčnom sektore, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2012
Závislé podnikanie na Slovensku- reflexia, meranie a perspektívy , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Zahraničné výskumné projekty

Modernizácia Harmonizovaného európskeho zisťovania o využívaní voľného času (TUS), téma č. 7, grantová schéma: Grant EUROSTAT-u, spolupráca so Štatistickým úradom SR , dátum ukončenia: 30. 6. 2018
Community-based social service centers as a tool of multilevel partnership for providing long-term care in Slovakia, grantová schéma: Zmluva medzi Európskou komisiou a BBSK / UMB - Letter of commitment - spolupráca, dátum ukončenia: 30. 9. 2023

Domáce ostatné projekty

Národný projekt „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie “, grantová schéma: OP Ľudské zdroje , dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Vedecké monografie


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor