Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.

Funkcia: docent
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Jan Sebo.pdf
Sebo_VUPCH_EN.pdf
Sebo_VUPCH_SK.pdf  
Vyučované predmety: Bakalárska práca s obhajobou (VEM)
Diplomová práca s obhajobou
Lobing a tvorba rozhodnutí vo verejnom sektore
Metodológia výskumu
Obchodovanie a investovanie
Seminár k bakalárskej práci (VEM)
Teória a ekonómia služieb
Teória služieb
Verejná politika
Verejné financie
Základy verejných financí
Konzultačné hodiny: Streda od 8:30 do 16:00 po predchádzajúcej dohode mailom.
E-mail: jan.sebo@umb.sk; jan.sebo@itradersclub.sk
Telefón: 048 446 23 19
Kancelária: č. 431
Iné: Jan Sebo on ResearchGate
Finančný expert Európskej komisie v pracovnej skupine FSUG (Financial Services User Group). Propagátor legalizácie lobingu ako prirodzeného nástroja presadzovania záujmov voči decíznej sfére, transparantnosti rozhodovacích procesov a otvorenosti systému rozhodovania vo verejnom sektore. Profesionálny záujem v problematike fundamentálnej analýzy spoločností, špekulatívneho investovania a obchodovania na finančných trhoch. Doživotný člen AAII (American Association of Individual Investors) so sídlom v Chicagu (USA). Člen redakčnej rady časopisu "Obchodník" venovaného problematike finančných trhov, špekulatívneho investovania a obchodovania.

Domáce výskumné projekty

Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“, grantová schéma: MPSVAR, dátum ukončenia: 28. 2. 2017
Dynamická regulácia systému starobného dôchodkového sporenia, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2017
Súkromné penzijné schémy - reformy, ciele a riziká, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 1. 2016
Profilová špecializácia Penzijná ekonómia a financie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Projekcie individuálnej miery náhrady, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2018
CASS Pension Program, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2017
Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku), grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2019
Od vysokej k nízkej závislosti na verejných transferoch v starobe: dokáže viacpilierový dôchodkový systém zvládnuť negatívne následky starnutia populácie?, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2024

Domáce ostatné projekty

Manažér Úverov, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Oranžová obálka - implementácia zamestnávateľského rozhrania pre CASS Zvolen, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 9. 2019

Zahraničné ostatné projekty

Pension savings: the real return 2015, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2015
Pension savings: the real return 2016, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2016
Pension savings: the real return 2017 , grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2017
Pension savings: the real return 2018, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2018
Pension savings: the real return 2014, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2014
Pension savings: the real return 2019, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2019
Student Trading Lab, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 6. 2015
FundResearch project (Study on the correlation between cost and performances in EU equity retail funds), grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2019
Study on options for development of online tools and services supporting retail investors in investment decisions , grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2019
Porovnanie odpovedí na pandémiu COVID-19: Alternatívne štýly vedenia v krajinách V4. , grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 31. 3. 2023

Vedecké monografie


Vysokoškolské učebnice


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor