Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.

Funkcia: profesorka
Oddelenie: oddelenie VE
Vedecko pedagogická charakteristika: Professional profile_Beáta Mikušová Meričková 2021.pdf
VUPCH Mikušová EN.pdf
VUPCH Mikušová SK.pdf  
Vyučované predmety: Bakalárska práca s obhajobou (VEM)
Diplomová práca s obhajobou (VES)
Diplomový seminár - EVS a EZ
Dizertačná práca s obhajobou
Hodnotenie programov verejných politík
Metodológia a etika vedeckej práce 1
Metodológia a etika vedeckej práce 2
Písomná práca na dizertačnú skúšku
Verejná ekonómia
Verejná ekonómia
Základy verejnej ekonómie
Konzultačné hodiny: Po dohode s vyučujúcim.
E-mail:
beata.mikusovamerickova
Telefón: 048 446 23 17
Kancelária: č. 432
Iné: Konzultácie, prosím, nahlasovať vopred telefonicky e-mailom.

Domáce výskumné projekty

Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“, grantová schéma: MPSVAR, dátum ukončenia: 28. 2. 2017
Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Programové rozpočtovanie ako nástroj New public managementu , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Hodnotenie výkonnosti regionálneho školstva metódou hodnoty za peniaze na príklade gymnázií, grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 9. 2022
Projekt pre prax - spolupráca so Združením miest a obcí Gemera a Malohontu: Centrá integrovaných verejných služieb v spádových obciach - 4 spoločné úradovne , grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 25. 3. 2018
Inovatívny študijný program Sociálna ekonomika a podnikanie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2014
Manažment kontrahovania služieb vo verejnom sektore , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Zahraničné výskumné projekty

Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: 7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
Learning form Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: APVV DO7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
SOLIDARITY IN EUROPEAN SOCIETIES: EMPOWERMENT, SOCIAL JUSTICE AND CITIZENSHIP, grantová schéma: HORIZON 2020, dátum ukončenia: 31. 5. 2018

Zahraničné ostatné projekty

25 let reforem veřejné správy v zemích V4 a výhled do budoucna, grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 31. 1. 2016
Intergovernmental Coordination from Local to European Governance, grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 29. 9. 2025

Vysokoškolské učebnice


Vysokoškolské učebné texty


Publikácie vydané u iných vydavateľov


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor